Вступне випробування на спеціальність “Міжнародні відноcини” ОКР “Магістр”

До уваги вступників спеціальності “Міжнародні відносини” ОКР “Магістр”

Перелік питань до усного фахового випробування за ПОСИЛАННЯМ