Oktatási folyamat

Перелік фахових  дисциплін, які читаються угорською мовою по кафедрі «Історія Угорщини та європейська інтеграція».

І курс
 1. Археологія
 2. Історія первісного суспільства
 3. Історія стародавнього Сходу
 4. Історія Росії
 5. Вступ до спеціальності
 6. Історія стародавньої Греції та Риму
 7. Основи антропології
 8. Спеціальні історичні дисципліни
 9. Історична географія
 10. Етнографія Закарпаття
ІІ курс
 1. Історія середніх віків
 2. Історія середньовічного Сходу і Африки
 3. Історія СРСР
 4. Спеціальні історичні дисципліни (археографія)
 5. Музеєзнавство
 6. Історичне краєзнавство
 7. Архівознавство
 8. Джерелознавство
 9. Етнологія (в т.ч. етнологія України)
ІІІ курс
 1. Нова історія зарубіжних країн Західної Європи і Америки
 2. Нова історія країн Сходу та Африки
 3. Історія міжнародних відносин
 4. Джерелознавство історії України
 5. Історія історичної думки України і Росії
 6. Історіографія історії України
 7. Історична демографія
IV курс
 1. Новітня історія зарубіжних країн Західної Європи і Америки
 2. Новітня історія країн Азії та Африки
 3. Історія міжнародних відносин
 4. Методика викладання історії
 5. Історія української культури
 6. Історія слов’ян
 7. Історіографія нової і новітньої історії зарубіжних країн
V курс (спеціалісти, магістри)
 1. Сучасні методи навчання і аналіз підручників з історії
 2. Теорія і методологія історії
 3. Методика викладання основ правознавства в середній школі
 4. Історія матеріальної культури
 5. Історія і культура Угорщини
 6. Основи демократії
 7. Теорія і методика краєзнавчої роботи
 8. Актуальні проблеми давньої і середньовічної історії
 9. Актуальні проблеми нової і новітньої історії зарубіжних країн

Перелік спецкурсів, які читаються по кафедрі “Історія Угорщини та європейська інтеграція”.

Спеціалізація: Євроінтеграційні процеси: досвід Угорщини і перспективи України.

ІІІ курс
 1. Теорія та історія європейської інтеграції
 2. Інституційна система Європейського Союзу. Парламент ЄС
 3. Базові угоди Євросоюзу
 4. Транскордонне співробітництво регіонів України та ЄС
 5. Угорщина та ЄС: досвід та реалії
 6. Політика сусідства ЄС
 7. Політика розширення ЄС до 2004 р.
IV курс
 1. Політика розширення ЄС після 2004 р.
 2. Регіональна політика ЄС
 3. Дипломатичний етикет і протокол
 4. Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС. Шенген
 5. Економічна та монетарна політика ЄС
 6. Історія третьої Угорської Республіки  в складі ЄС
 7. Україна та ЄС: реалії та перспективи
V курс
 1. Вишеградська четвірка – європейська інтеграція країн Центральної Європи
 2. Когезійна політика ЄС
 3. Угорська історична наука у XIX-XX ст.
 4. Угорсько-українські міждержавні відносини у ХХ-ХХІ ст.
 5. Місцева демократія в Угорщині і в інших країнах ЄС

Спеціалізація: Історія Угорщини

ІІІ курс
 1. Угорці – кочовики: віднайдення Батьківщини
 2. Угорська держава за правління королів династії Арпада (895-1301 рр.)
 3. Джерела середньовічної Угорщини
 4. “Золоті” століття династії Анжу (1301-1490 рр.)
 5. Король Матяш і угорський Ренесанс
 6. Відродження та ідеї гуманізму в Угорщині у XV ст.
 7. Розколота Угорщина середини XVI- кінця XVII ст.
IV курс
 1. Турецьке панування в Угорщині та боротьба за незалежність під проводом Ф.Ракоці (1526-1711 рр.)
 2. Епоха реформ в Угорщині (1711-1848 рр.)
 3. Дипломатичний вимір зовнішньої політики Угорщини
 4. Національні проблеми Австро-Угорщини (1868-1918 рр.)
 5. Культура Угорщини крізь призму діяльності її видатних осіб XIX-XX ст.
 6. Угорщина в системі міжнародних відносин першої половини ХХ ст.
 7. Перехід Угорщини до парламентської демократії

Перелік дисциплін  по кафедрі угорської філології

 1. Вступ до мовознавства,  1 курс
 2. Вступ до літературознавства, 1 курс
 3. Вступ до фінно-угрознавства,  1 курс
 4. Вступ до спеціальності,  1 курс
 5. Орфографічний практикум,  1 курс
 6. Угорська усна народна творчість, 1 курс
 7. Історія світової літератури, 1 курс
 8. Сучасна угорська мова, 1 курс
 9. Історія угорської літератури, 1 курс
 10. Історія угорської культури, 1 курс
 11. Орфографічний практикум,  2 курс
 12. Історія світової літератури, 2 курс
 13. Сучасна угорська мова, 2 курс
 14. Історія угорської літератури, 2 курс
 15. Історична граматика, 2 курс
 16. Угорська діалектологія, 2 курс
 17. Фінно-угорська мова, 3 курс
 18. Історія світової літератури, 3 курс
 19. Сучасна угорська мова, 3 курс
 20. Історія угорської літератури, 3 курс
 21. Історія угорської літературної критики, 3 курс
 22. Історія угорської літературної мови, 3 курс
 23. Основи риторики і ораторського мистецтва, 3 курс
 24. Соціолінгвістика, 3 курс
 25. Сучасна угорська мова, 4 курс
 26. Історія угорської літератури, 4 курс
 27. Стилістика і культура мови, 4 курс
 28. Методика викладання угорської мови, 4 курс
 29. Методика викладання угорської літератури, 4 курс
 30. Актуальні проблеми сучасної угорської літератури, 5 курс
 31. Професійна етика, 5 курс
 32. Загальне мовознавство, 5 курс
 33. Теорія літератури і основи естетики, 5 курс
 34. Теорія і методологія літературознавчих досліджень, 5 курс
 35. Угорська та українська лінгвогеографія на сучасному етапі, 5 курс
 36. Курс за вибором,  в т.ч. НДРС, 5 курс

Перелік дисциплін спеціалізації  по кафедрі угорської філології

 1. Східнослов’янсько-угорські міжмовні контакти, 3 курс
 2. Угорська топонімія, 3 курс
 3. Діалектна фразеологія, 3 курс
 4. Угорський історичний роман, 3 курс
 5. Актуальні питання сучасної гунгарології, 3 курс
 6. Важливіші питання ономастики в угорській мові, 3 курс
 7. Історія мистецтва та мистецької думки, 3 курс
 8. Мовний аналіз художніх творів, 3 курс
 9. Питання лінгвогеографії, 4 курс
 10. Інтеретнічні зв’язки у Карпатському регіоні, 4 курс
 11. Актуальні питання угорсько-українських між літературних,  міжмовних та культурних взаємозв’язків, 4 курс
 12. Дитяча література, 4 курс
 13. Угорська література в контексті європейської, 4 курс
 14. Соціолінгвістичний аналіз художніх творів, 4 курс
 15. Комплексний мовний аналіз, 4 курс
 16. Аналіз шкільних підручників, 4 курс
 17. Теорія поетики, 4 курс
 18. Класичні традиції в угорській літературі, 4 курс
 19. Основи текстології і культури мови, 5 курс
 20. Історія лінгвістичних вчень, 5 курс
 21. Слов’янізми в угорських говорах Закарпаття, 5 курс
 22. Особливості модернізму в угорській літературі, 5 курс

 

Список навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра фізико-математичних дисциплін УУННІ

Спеціальність: Фізика

Az Ukrán – Magyar Oktatási – Tudományos Intézet Fizika és Matematika Tanszékén oktatott tantárgyak

Назва дисципліни Tantárgyak Évfolyam
1. Фізичні основи механіки A mechanika fizikai alapjai 1
2. Фізичний практикум Fizikai gyakorlat 1
3. Математичний аналіз Matematikai analízis 1
4. Аналітична геометрія і вища алгебра Analitikus mértan és felsőbb algebra 1
5. Молекулярна фізика Molekuláris fizika 1
6. Електрика і магнетизм Elektromosság- és mágnesességtan 2
7. Фізичний практикум Fizikai gyakorlat 2
8. Математичний аналіз Matematikai analízis 2
9. Атомна фізика Atomfizika 3
10. Фізичний практикум Fizikai gyakorlat 3
11. Методи математичної фізики A matematikai fizika módszerei 3
12. Теоретична механіка Elméleti mechanika 3
13. Електродинаміка і теорія поля Elektrodinamika és térelmélet 3
14. Оптика Optika 2
15. Основи радіоелектроніки Rádióelektronika alapjai 3
16. Квантова механіка Kvantummechanika 4
17. Термодинаміка і статистична фізика Termodinamika és statisztikai fizika 4
18. Методика викладання фізики Fizika tanításának módszertana 4
19. Розв’язання задач підвищеної складності Nagy komplexitású feladatok megoldása 4
20. Актуальні проблеми квантової механіки та релятивістської квантової теорії поля A kvantummechanika és a relativisztikus kvantumtérelmélet aktuális problémái 5
21. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні фізики в середній школі A számítástechnika felhasználásának módszertana a középiskolai fizikaoktatásban 5
22. Педагогічна практика Pedagógiai gyakorlat 5
23. Педагогічна практика у вузі Pedagógiai gyakorlat az egyetemen 5
24. Методи обробки експериментальних даних Az adatfeldolgozás módszerei 6
25. Охорона праці в галузі Munkavédelem 6
26. Теоретична механіка Elméleti mechanika 2
27. Програмування і математичне моделювання Programozás és matematikai modellezés 2

 

Спеціальність: Математика

Назва дисципліни Спеціальність Курс
1. Математичний аналіз функції однієї змінної Egyváltozós függvények matematikai analízise 1
2. Алгебра Algebra 1
3. Аналітична геометрія Analitikus mértan 1
4. Інформатика та програмування Informatika és programozás 1
5. Лінійна алгебра Lineáris algebra 1
6. Математичний аналіз функції однієї змінної Egyváltozós függvények matematikai analízise 1(levelező)
7. Алгебра Algebra 1(levelező)
8. Аналітична геометрія Analitikus mértan 1(levelező)
9. Інформатика та програмування Informatika és programozás 1(levelező)
10. Охорона праці та БЖД Munka- és életvédelem 1
11. Інформатика та програмування Informatika és programozás 2
12. Математичний аналіз функції багатьох змінних Többváltozós függvények matematikai analízise 2
13. Алгебра і теорія чисел Algebra és számelmélet 2
14. Комплексний аналіз Komplex analízis 3
15. Функціональний аналіз Függvény analízis 3
16. Теоретична механіка Elméleti mechanika 3
17. Рівняння математичної фізики A matematikai fizika egyenletei 3
18. Теорія ймовірностей та математична статистика Valószínűségelmélet és matematikai statisztika 3
19. Фінансовий аналіз Pénzügyi elemzés 4
20. Теоретична фізика Elméleti fizika 4
21. Методика викладання математики Matematikai módszertan 4
22. Методи обчислень A számítástechnika módszerei 4
23. Варіаційне числення та методи оптимізації Variációszámítás és optimalizálási módszerek 4
24. Математична логіка Matematikai logika 4
25. Методика навчання математики в профільних та спеціалізованих навчальних закладах A matematika tanítási módszerei a profil és a speciális tanintézményekben 5
26. Нечіткий аналіз в прикладних задачах Fuzzy elemzés gyakorlati feladatoknál 5
27. Педагогічна практика Pedagógiai gyakorlat 5
28. Актуарна та фінансова математика Aktuáris és pénzügyi matematika 5
29. Методика викладання математики у вищій школі A matematika tanításának módszertana a felsőoktatásban 5
30. Математичні моделі в природознавстві Matematikai modellek a természettudományban 6
31. Комп’ютерна статистика Számítógépes statisztika 6
32. Узагальнені функції та їх застосування Általános függvények és alkalmazásuk 6
33. Алгоритмістика Algoritmisztika 6
34. Основи геометрії A mértan alapjai 4
35. База даних та інформаційні системи Adatbázisok és információs rendszerek 4