Tudományterületek

Особливістю інституту є поєднання гуманітарних та природничих спеціальностей. Звичайно це поєднання не може не відобразитись і на науковій діяльності інституту. Саме тому коло наукових інтересів покриває досить багато напрямів, серед них історія, археологія, філологія, літературознавство, теоретична фізика, експериментальна фізика, теорія ймовірностей, нейронні мережі. Посилення присутності наукової складової у житті тільки посилюється. Цьому власне сприяє і саме створення навчально-наукового інституту. Крім цього, для вище перерахованих наукових напрямів створені і відповідні умови. Відтак у фізичну лабораторію придбано спектрофлуориметр, який дає змогу досліджувати склад не тільки кристалів чи твердих матеріалів, але і рідини. Завдяки цьому приладу перед нашими науковцями-фізиками відкриваються набагато ширші можливості наукової діяльності. Науковці-математики мають можливість обробляти масиви великих об’ємів  на сучасних комп’ютерах, а результати «друкувати» на сучасному 3D – принтері. Комп’ютерна лабораторія обладнана                3D – сканером. Цей пристрій дає можливість створювати 3D – зображення як маленьких, так і великих предметів.

Науковці – історики презентують свої знахідки в археологічному музеї, мають можливість опрацьовувати необхідну літературу в інститутській бібліотеці. До речі, бібліотека ім. М. Берчені містить приблизно 7500 книг, серед яких знайдуть багато цікавого не тільки науковці – історики, але й колеги фізики, філологи, математики.

Активно проводять наукові дослідження і викладачі кафедри угорської філології. До наукових інтересів цієї кафедри відносяться українсько-угорські міжмовні (міждіалектні) контакти, українська та угорська лексикографія, лінгвогеографія, фразеологія, діалектологія, історія угорської, української та світової літератури, соціолінгвістика, літературна критика, методика викладання угорської мови і літератури, топонімія, історія угорської мови, фінно-угрознавство, ономастика, теорія і практика перекладу.

Результати своїх досліджень науковці інституту періодично публікують у вітчизняних та міжнародних фахових видання, презентують на міжнародних конференціях. Підведення підсумків наукової діяльності за попередній рік відбувається на професорсько-викладацькій науковій конференції.

Науковою діяльністю в інституті займається не тільки професорсько-викладацький штат, але й активно залучаються студенти. Свідченням цього є регулярні виступи наших студентів на вітчизняних та міжнародних конференціях, публікації в інститутських та інших виданнях, перемоги в різних конкурсах та участь у стипендійних програмах. Щороку, як правило в квітні, проводиться студентська наукова конференція.