Ukrajna euro-atlanti integrációjának segítése Kárpátalja példáján keresztül

2018. május 28-án, Nemzetközi konferencia keretében mutatták be Ukrajna európai integrációs törekvéseit hazai és külföldi szakemberek Ungváron.

A rendezvényen az UMOTI Magyar történelem és európai integráció tanszék kutatói és diákjai is részt vettek.

A Tisza Korlátolt Felelősségű Európai területi Társulás (Tisza ETT) „Ukrajna euro-atlanti integrációjának segítése Kárpátalja példáján keresztül” elnevezéssel rendezte meg második konferenciáját az ungvári Kilikia hotel és étteremkoplexum dísztermében 2018. május 25.-én. A magyarországi Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány pénzügyi támogatásával megvalósult rendezvénynek 150 résztvevője volt főként Kárpátaljáról és Magyarországról, de érkeztek vendégek Ukrajna fővárosából, Kijevből sőt, még az Európai Unió székhelyéről Brüsszelből is.
A rendezvény moderátora a Tisza ETT igazgatóhelyettese, Jevcsák Judit Asszony volt, aki tisztelettel köszöntötte a megjelent vendégeket és a sajtó képviselőit, ismertette a résztvevőkkel a rendezvény célját és az eddig elért eredményeket. A házigazda nevében, a Kárpátaljai Megyei Tanács megbízott elnöke Barta József, az alapítók nevében pedig Leleszi Tibor Kisvárda Város polgármestere köszöntötték a jelenlévőket. Megköszönték a népes részvételt, méltatták a Tisza ETT eddigi munkáját és sok sikert kívántak mind a konferencia lebonyolításához, mind pedig a jövőbeni munkához. Külön köszöntötték Slaven Klobučar urat, az EU Régiók Bizottsága EGTC Platform Titkárságának adminisztrátorát, a RB COTER Szakbizottság tagját, aki Brüsszelből érkezett a rendezvényre, ezzel is alátámasztva, hogy Ukrajna európai integrációs törekvéseinek kérdése jelentős aktualitással bír. Hennadii Moskal, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, aki beszámolt a megyében zajló mindazon folyamatokról, melyek az európai integrációt igyekszenek elősegíteni, együttműködésben a már EU tag szomszédos országok megyéivel, különös képpen Magyarországgal, azon belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével. Ustimenko Volodymyr, Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémia Jogi és Gazdaságtudományi Kutatások Intézetének igazgatója Kijevből érkezett a konferenciára, hozva intézménye minden munkatársának üdvözletét és jókívánságait, amit tolmácsolt a résztvevők felé.
A program szakmai része Slaven Klobučar, a Régiók Bizottsága EGTC Platform Titkársága munkatársának előadásával indult, aki az EU szomszédságpolitikájáról valamint az európai területi társulásokról tartott előadást. Ezt követően Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja tartalmas előadás keretében mutatta be mindazokat a magyarországi kormánytámogatásokat, amelyek az elmúlt évek folyamán, a Miniszterelnökség irányítása mellett, Kárpátalja megye felé irányultak.
Szakács Áron, a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program Közös Technikai Titkárságának igazgatója az Európai Unió határon átnyúló programjairól, azon belül is a Kárpátalját érintő HUSKROUA program 2007-2013 tapasztalatairól, valamint a 2014-2020 eddig elért eredményeiről számolt be. Ő volt az, aki elsőként tolmácsolta a Tisza ETT felé azt a jó hírt, hogy a program keretében benyújtott pályázatuk a támogatásra javasolt pályázatok listáján szerepel. A szilárdhulladék kezelésre irányuló pályázat kiemelt fontosságú Kárpátalja megye szempontjából, ezért a hírt minden jelenlévő nagy örömmel fogadta. A program első részét dr. Loppert Balázs, Magyarország Ungvári Főkonzulátusa konzuljának előadása zárta, aki a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával működő ETT-ket mutatta be, előadásában külön kiemelve, a Tisza ETT-t, mint példaértékű kezdeményezést.
Egy rövid szünetet követően az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) professzorai jellemezték történelmi, politikai, gazdasági és jogi szempontból Ukrajna jelenlegi helyzetét, valamint európai integrációs törekvéseit és annak jövőbeni lehetőségeit. Lendel Miroslava, az UNE rektor-helyettese, az oktatás nemzetközivé tételéről, mint az európai integráció eszközéről beszélt az Ungvári Nemzeti Egyetem példáján keresztül. Kiss Éva, az UNE Humán- és Természettudományi Magyar Kar Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének vezetője, Kárpátalja, mint Ukrajna európai integrációs folyamatainak korszerű modellje címmel tartott előadást, Prykhodko Volodymyr, az UNE Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Kar vezetője pedig a határmenti régió gazdasági környezetét tárta a hallgatóság elé színvonalas előadásában. Lazur Yaroslav, az UNE Jogi Karának dékánja a határon átnyúló együttműködés európai szabványait ismertette, kiemelve azt a munkát, melyet Ukrajna más egyetemeinek professzoraival együttműködésben végeznek annak érdekében, hogy a jelenleg még szabályozatlan jogi kérdések (pl. ETT-k működése Ukrajnában) mielőbb rendeződhessenek.
A rendezvény zárásaként Kisari Bettina, a „Fiatal Diplomácia” társadalmi szervezet önálló részlegének elnöke előadásában hangsúlyozta az ifjúság bevonásának fontosságát a társadalmi és politikai életbe, ami az euroatlanti integrációs kommunikáció javítása szempontjából is fontos lehet a jövőre nézve.
A rendezvény zárásaként bemutatásra és kiosztásra került az a három nyelven, ukránul, magyarul és angolul megjelentetett konferenciakötet, mely a márciusi kisvárdai, valamint a jelen rendezvény előadásait tartalmazza több mint 300 oldal terjedelemben.

Kedvelés és feliratkozás: