A fizikai laboratórium mindennapjai

Az UMOTI fizika-matematika tanszéke, a fizika kar kvantumelektronikai tanszéke és az Országos Tudományos Akadémia Elektronikai Fizikai Intézete szorosan  együttműködik. Az UMOTI fizikai laboratóriumában található spektrofluorométer segítségével vizsgálják a biológiailag fontos anyagok gerjesztési és lumineszcencia folyamatait. A kapott mérési eredmények lehetővé teszik a makromolekulák energiaszerkezetének és biológiai tulajdonságainak értelmezését.

Az elmúlt héten Molnár Sándor és Sáfrányos Miroszláv docensek, valamint Spenik Viktor phd hallgató különböző koncentrációju guanin oldatok lumineszcenciáját mérték a korszerű SHIMADZU RF-6000 spektrofluorométert alkalmazva. A guanin egyike a DNS-t és RNS-t alkotó öt aminosavnak. Ezért a kutatása, tulajdonságainak vizsgálata a fizika, biológia és az orvostudomány szempontjából rendkívül fontos.

Forrás: FM Tanszék

Kedvelés és feliratkozás: