Fizika-matematika tanszék

Fizika és Matematika Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Mikla Viktor professzor

Laboráns: Veres Éva

E-mail: fizmat.une@gmail.com

A 2008-ban alakult Fizika és Matematika Tanszéken neves tanári kar oktat, amely színvonalasan tudja biztosítani a matematikus és fizikus szakemberek felkészítését az oktatás és a tudományos kutatómunka számára.

A korszerű számítógépterem és a fizikai laboratórium, a legmodernebb készülékekkel van felszerelve, ami oktatási és módszertani szempontból előnyös a diákok számára. A tanszék szoros kapcsolatot tart fenn Ukrajna Tudományos Akadémiájának intézeteivel és magyarországi felsőoktatási intézményekkel egyaránt.

A harmadik évfolyamtól kezdődően a hallgatók az UNE Fizika Karán, valamint az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetében gyűjthetnek anyagot tudományos kutatásaikhoz.

A diákok szakirányuknak megfelelően részképzéseken vehetnek részt a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Műegyetemen. Hallgatóink az egyetem elvégzése után specialista és mester fokozatú diplomát kapnak. A kimagasló eredménnyel záró diákok tanszékünkön aspirantúrán is folytathatják tanulmányaikat.

A tanszéken a következő tantárgyakat oktatatása folyik: mechanika, molekuláris fizika és termodinamika, elektromosság és mágnesesség, optika, elméleti mechanika, matematikai analízis, felsőbb matematika, analitikus mértan, differenciális összehasonlítás, differenciális mértan, informatika és programozás, a matematikai fizika módszerei, valószínűség-elmélet.