Magyar történelem és európai integráció tanszék

Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Kiss Éva professzor

Laboráns: Medve Karolina

e-mail: tortenelem.une@gmail.com

A tanszék 2005. szeptember 1-jén 28 diákkal kezdte meg működését. 2009-ben kapták meg diplomáikat az első baccalaureusok, többségük az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytatta tovább tanulmányait specialista (felsőfokú szakképzés) és mester (magiszter) fokozatú képzési szinten. 2012-től levelező tagozatunk is működik.

A diákok tanulmányait modern számítástechnikai szaktanterem és magyar szakkönyvtár segíti. A tanszéken a tantárgyakat magyar nyelven oktatják, az általános egyetemi tantárgyakat ukrán és magyar nyelven hallgatják a diákok. A cél az, hogy a szakterminológia mellett az ukrán nyelvet is kellőképpen elsajátítsák hallgatóink. Nagy figyelmet fordítunk a tudományos továbbképzésre magyarországi egyetemeken és levéltárakban. Hallgatóink számos ukrajnai és magyarországi egyetemen vettek részt kutatási programokban.

A Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék fő feladata, hogy magasan képzett történészeket, történelemtanárokat képezzen a magyar tannyelvű iskolák számára Kárpátalján, illetve az európai integrációs folyamatokat, az európai történelmi eseményeket, jogi normákat és uniós intézményrendszereket jól ismerő szakembereket bocsásson ki.

2013-ban a meglévő 4 szak (magyar nyelv, történelem, matematika, fizika) mellé egy következő is társult – a nemzetközi kapcsolatok, politológia, szakfordítás.

Tanárok:

 1. Dr. Kiss Éva professzor
 2. Dr. Aszlánov Sztellász professzor
 3. dr. Zubánics László docens
 4. dr. Bacsó Róbert docens
 5. Turjanica Inna docens
 6. Belikánics László adjunktus
 7. Dolinai Zsuzsanna adjunktus
 8. Kovács Eleonóra adjunktus
 9. Kulcsár Tímea adjunktus
 10. Mihók Richárd adjunktus
 11. Medve Karolina főlaboráns
 12. Petki Katalin számítástechnikai mérnök

A tanszéken a tantárgyakat magyar nyelven oktatják, néhány általános egyetemi tantárgyat ukrán nyelven hallgatják a diákok. Mindez azzal a céllal, hogy a szakterminológia elsajátítása mellett az államnyelvet is megtanulják. Ugyanakkor többéves erőfeszítés eredményeként sikerült tömbösített formában a tanszékre átvezetni számos egyetemi tantárgyat (szociológia, logika, etika, politológia, gazdaságtan, informatika, az ukrán kultúra története, szerzői jog, a felsőoktatás és a bolognai folyamat), így azokat minden, a magyar karon tanuló diák számára magyar nyelven oktatjuk. A diákok aktívan be tudnak kapcsolódni az egyetemi tudományos diákköri munkába, amelyeken kimagasló eredményeket érnek el. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a diákok kutatási tevékenységét publikációik megjelentetésével is. A tanszék diákjai számára külön publikálási lehetőséget biztosítunk a 2013-ben életre hívott NORTIA című tanszéki (diák és fiatal kutatók) kiadványban, illetve a 2015-től kezdve az éves tanári és diákköri egyetemi konferencia anyagai bekerültek a magyar kar Tudományos Közlemények című kiadványába. A szakmában elismert oktatók és kutatók lektorálásával megjelent kiadvány remek lehetőséget biztosít diákjaink számára a későbbi tudományos kutatómunkájuk elindításához. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok tudományos továbbképzésére a magyarországi egyetemeken és levéltárakban. Hallgatóink számos magyarországi egyetemen vettek részt kutatási programokban. Intézetünknek nemzetközi kapcsolatai révén hallgatóink ösztöndíjasként, vendéghallgatóként bekapcsolódhatnak az európai oktatási térség képzéseibe. Ezt nagyban segítik az évente meghirdetett tanulmányi pályázatok, amely remek kutatási lehetőséget nyújtanak mind a diákok, mind pedig a tanárok (tutorok) számára. 2012. május 29-én együttműködési megállapodást kötöttünk az ELTE Eötvös József Kollégiumával, amely eredményeként diákjaink meghívást kapnak számos magyarországi és Kárpát-medencei tudományos konferenciára.

A tanszéken a diákok az alábbi tantárgyakat hallgatják: Bevezetés a történelembe, Az antik történelem és kultúra, A tudományos munka módszertana, Az ősközösségi társadalom történelme, Az ókori Kelet történelme és kultúrája, Történeti földrajz, A régészet alapjai, Ukrajna (ezen belül Kárpátalja) régészete, Etnológia, Az antik ember: mindennapi élet és mentalitás, A világ vallásainak története, A nyugat-európai középkor történelme, A középkori Ázsia és Afrika történelme, Közép-Kelet-Európa középkori történelme, Helytörténet, Ukrajna (ezen belül Kárpátalja) etnográfiája, Forrástan, Ukrajna középkori történelme, Ukrajna történelmének forrástana, archeográfia, Történelmi segédtudományok, Oroszország újkori történelme, A nemzetközi kapcsolatok története, Európa és Amerika országainak újkori történelme, múzeológia, Logika, Levéltárismeret, Ukrajna újkori történelme, Ázsia és Afrika országainak újkori történelme, Történeti demográfia, A történelem oktatásának módszertana, Ukrajna legújabb kori történelme, Ukrajna kultúrájának története, Európa és Amerika országainak legújabb kori történelme, Közép-Európa országainak újkori történelme, kulturológia, Ázsia és Afrika országainak legújabb kori történelme, Szociológia, A történelem elmélete és módszertana, Új- és a legújabb kori historiográfia, A felsőoktatás és a bolognai folyamat, Civilizációk története, Történelmi kulturológia, Pedagógia, Az oktatás fejlődése Kárpátalján, Civilizációk az emberiség történelmében, A történelem elmélete, Európa egyetemei: történelem és valóság, USA és Kanada egyetemei: történelem és valóság, Ukrajna egyetemei: történelem és valóság, A történelem oktatásának módszertana az egyetemen, Háborúk a XX. században, Az ukrán emigráció története, Magyarország története és kultúrája, Nemzeti és állami jelképek a G-7 országokban, A retorika, Szerzői jog, A Bizánc és a szláv világ.

Emellett latin, ukrán és idegen nyelveket, általános műveltséget nyújtó tantárgyakat, így szociológiát, logikát, etikát, pedagógiát, pszichológiát, politológiát, közgazdaságtant hallgatnak a diákok.