A Konrad-Adenauer-Stiftung ösztöndíja

A Konrad-Adenauer-Stiftung ösztöndíja magyar hallgatóknak biztosítja az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen történő továbbtanulást, ahol mesterképzésben részesülhetnek a jelentkezők. A másoddiploma pénzbeni támogatása sajnos nem lehetésges.

Futamidő. Az ösztöndíj futamideje 24 hónap, de maximálisan az adott szak előírásai szerinti időtartam. A teljes futamidő biztosítása a tanulányok sikeres abszolválása és megfelelő teljesítmények mellett lehetséges.

Juttatások.  A Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) havi kifizetésű ösztöndíjat biztosít 550-650 EUR között. Ezen túlmenően átvállaljuk a tandíjfizetési kötelezettséget. A kifizetést a Konrad-Adenauer-Stiftung központja eszközöli.

Jelentkezésifeltételek.  Minden olyan befejezett egyetemi tanulmánnyal és magyar lakcímmel rendelkező magyar hallgató jelentkezhet, akinek magas kvalifikációi vannak, és aki az ösztöndíj futamidejének elkezdése előtt sikeresen lezárta tanulmányait (alapképzés, diploma vagy hasonló akadémiai fokozat).

A legfontosabb kritérium – az eddigi tanulmányi eredemények minősége mellett- az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen való tanulás szakmai és személyes motivációik meggyőző felvázolása.

A jó némettudás – írásban és szóban egyaránt – feltétele az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen történő továbbtanulásnak!

Pályázathoz szükséges mellékletek
A következő mellékletek benyújtására kérjük a pályázókat:

  • német nyelvű önéletrajz
  • motivációs levél (2-3 oldal németül)
  • német nyelvtudás igazoló dokumentum
  • érettségi bizonyítvány másolata (fordítással)
  • a tanulmányi index/diploma másolata az összes osztályzatta (fordítással)
  • szakmai ajánlólevél egy egyetemi professzortól
  • ajánlólevél a közéleti szerepvállalásról
  • igazolványkép

Az egyetemi felvételről szóló okmányt a jelentkezésnél, vagy legkésőbb a tanév kezdetével szükséges benyújtani. Az ösztöndíj az AUB-ra való felvételhez kötődik..
Hiányos jelentkezéseket nem áll módunkban elbírálni.
A jelentkezés módja
A jelentkezést kérjük legkésőbb 2018. szeptember 15-ig egy PDF-ben e-mailben küldje el az alábbi címre:
Konrad-Adenauer-Stiftung
magyarországi iroda

1015 Budapest
Batthyány u. 49.
email: info.budapest@kas.de

Forrás: http://www.kas.de/ungarn/hu/pages/1390/

Kedvelés és feliratkozás: