Decemberi kultúrsarok

PROGRAMAJÁNLÓ, KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK

Állandó kiállítások:

 • Koczka Antal festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Vinnyicsna út 20. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-06-91. A kiállítás tárgyai: festmények, dokumentumok, levelek.
 • „Uzshorod” Galéria.  Ungvár, Szvoboda sugárút 7/26. Nyitva tartás: kedd – vasárnap (hétfő szabadnap) 10.00–17.00 óra között, Tel: (0312) 61-25-49. A galéria állandó kiállításokat szervez ukrajnai és a szomszédos országok művészeinek alkotásaiból.
 • Manajló Tivadar festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Drugeth út 74. Nyitva tartás: kedd-szombat 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-25-95. A festményeken kívül dokumentumok, kéziratok és levelek fénymásolatai is helyet kaptak a kiállításon.
 • Kárpátaljai Népi Építészeti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33 a. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 8.00–15.30 óra között Tel: (03122) 3-73-92.
 • Kárpátaljai Honismereti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 08.00–15.30 óra között. Tel: (03122) 3-44-42

Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán az alábbi alkotók kiállítása tekinthető meg:

 • Molnár Zsolt Magyarlakta települések címerei és pecsétjei.
 • A Péterfalvai Képtárban  megtekinthetők a Munkácsy Mihály Alkotótábor  tagjainak munkái, amelyek a képtár állományát gyarapítják: Asztalos Éva (Ungvár), Bálint Lívia (Nagydobrony),  Bartosh József, Bartosh Tatjana (Beregszentmiklós),  Bilák Marina (Rahó),  Fuchs Andrea (Ungvár), Darabán János (Rahó), Homoki Gábor (Péterfalva), Kalitics Erika (Munkács),  Kutasi Xénia (Bene), Klisza János (Ungvár), Klisza Krisztina (Ungvár), Lőrincz István, Lőrincz Katalin (Ungvár), Matl Péter, Matl Szilárd (Munkács),  Nigriny Edit (Ungvár), Prófusz Marianna (Beregszász), Réti János (Ungvár), Soltész Péter (Ungvár).
 • Kárpátalja kortárs képzőművészeinek, népművészeinek, fotóművészeinek állandó kiállítása a Péterfalvai Képtárban (Péterfalva, György Endre kastély). Tárlatvezető: Borbély Beáta igazgató. A képtár eddig közel kétszáz képzőművészeti alkotással gyarapodott, a kárpátaljai jeles alkotók válogatott munkáiból állandó kiállítás nyílt: Balla Pál, Habda László, Herc Jurij, Harangozó Miklós, Kassai Antal, Kontratovics Ernő, Kosztrub Georgij, Medveczkyné Luták Edit, Medveczky Miklós, Mikita Volodimir, Mitrik Mihajló, Prihogyko Vjacseszláv, Sütő János, Szkakandij Vaszil, Szaller Olekszandr, Zvenigorodszkij Vitalij és mások, akiknek alkotásaival a tárlat reprezentálja Kárpátalja korábbi évtizedeinek festészetét. (Ungvár), Soltész Gabriella (Ungvár), Picur Zoltán, Szajkó Tibor (Beregszász).
 • Munkácsy Mihály Alkotótábor tagjainak állandó kiállítása a Péterfalvai Képtárban.
 • Az ugocsai népművészek alkotásainak, Tiszahát népének életvitelével kapcsolatos tárgyak állandó kiállítása a Tiszaháti Tájmúzeumban (Fogarasy-kúria, Tiszabökény-Farkasfalva).
 • Garanyi József és Horváth Anna valamint más beregvidéki képzőművész állandó emlékkiállítása a Beregvidéki Múzeumban.
 • A Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában állandó kiállítás Horváth Anna hagyatékának egy részéből, amelyet Finta Éva költő adományozott az intézménynek.
 • Bartosh Tatjana, Bartosh József és más kárpátaljai kortárs alkotók kiállítása a beregszentmiklósi várkastélyban.

 

hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

 

 • Magyar Művelődési Intézet: www.kmmi.org.ua
 • Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu/Kárpátaljai
 • Kárpátaljai Tudományos Adatbank: net
 • Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
 • Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar: magyarkar-une.org

 

Könyvespolc:

 

ÚJ KÖNYVEK

 

2016 FOLYAMÁN MEGJELENT:  

Vádolnak a kárpátaljai túlélők és a meggyalázott holtak. Szemelvények a szovjet fogságból hazatért tőlélők (volt hadifoglyok, civil internáltak, politikai elítéltek, kényszermunkások) vallomásaiból, visszaemlékezéseiből, valamint a hozzátartozók adatközléseiből. dr. Dupka György közreadásában. Kárpátaljai Magyar Könyvek 242. Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest, 2016. 224. old. ISBN 978-963-9814-69-1 Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=504

Hájas Csilla: A fele komoly. Kisprózák. Kárpátaljai Magyar Könyvek 243. Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest, 2016. 182. old. ISBN 978-963-9814-76-9 Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=508

Lőrincz P. Gabriella: Szürke. Versek. Illusztrálta: Réti János. Kárpátaljai Magyar Könyvek 246. 72.old. Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest, 2016. ISBN 978-963-9814-77-6 Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=507

„Ezer fogoly küldi imáját az égbe… Mi atyánk, Úristen segíts haza minket!…” Internálás és genocídium a Kárpátmedence régióiban. Internálás és deportálás, szovjetellenes személyek begyűjtése, megtorlása Kárpátalján. Nemzetközi emlékkonferencia  a GUPVI-GULÁG-emlékév alkalmából a  Szolyvai Emlékparkbizottság és a Kárpátaljai Művelődési Intézet szervezésében. Beregszász, 2015. november 20. A konferencia anyagai. Kárpátaljai Magyar Könyvek 252. Intermix Kiadó,  Ungvár- Budapest, 2016. ISBN 978-963-9814-83-7 Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=511

Finta Éva: Hazamegyek. A kárpátaljai Sáfáry László. Monográfia. Kárpátaljai Magyar Könyvek 244. Intermix Kiadó. Ungvár- Budapest, 2016.  ISBN 978-963-9814-75-2

Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=515

Bartha Gusztáv: Jelenések. Kilenc egyfelvonásos. Kárpátaljai Magyar Könyvek 247. Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest, 2016. ISBN 978-963-9814-78-3 Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=514

Kovács Elemér: Az igazság mindenekfelett! Kárpátaljai ötvenhatosok: Varga János. Kárpátaljai Magyar Könyvek 250. Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest, 2016. ISBN 978-963-9814-78-3 Tárolt változat:  http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=518

Szolyvai emlékpark. 70 éve történt. A kárpátaljai magyarok és németek elleni retorziók 1944-1945/1955 (elhurcolás „malenkij robot”-ra, internálások, deportálások) (Magyar, ukrán, német nyelvű összefoglaló kiadvány). Szolyvai Emlékparkbizottság, 2016. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=521

Zubánics László: Vitézi végek dicsérete. A nemesség szerepe a a XVI-XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében.Tanulmány. Kárpátaljai Magyar Könyvek 248. Ungvár- Budapest, 2016. ISBN Tárolt változat: 978-963-9814-84-4 http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=522

Weinrauch Katalin: Cirkuszvarázs. Versek és mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak Kárpátaljai Magyar Könyvek 249. Ungvár- Budapest, 2016. ISBN 978-963-9814-80-6

Kenyeres Mária: Számkivetve. Versek. Kárpátaljai Magyar Könyvek 254. Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest, 2016. ISBN 978-963-9814-85-1

Dupka György: Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján. Írástudókat adó táj kultúrtörténeti jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára. Kárpátaljai Magyar Könyvek 245. Ungvár- Budapest, 2016. 225. old. ISBN 978-963-9814-74-5

Forrás: KMMI

Kedvelés és feliratkozás:

Leave a Reply