DIPLOMAÁTADÓ 2019/1

    Lezajlott az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete — mester (MsC) fokozatú képzési szintű oklevéllel rendelkező — végzős hallgatóinak diplomaosztó ünnepsége, amelyre 2019. február 12-én került sor, az egyetem  Zanykovecka utcai zöld épületének harmadik emeleti dísztermében. Az ünnepélyes átadón az intézet magyar nyelv és irodalom, történelem, országismeret és matematika szakos 45 magiszter végzősének nyújtották át a diplomát, akik közül 9-en, kitartó munkájuknak köszönhetően, két oklevéllel is büszkélkedhetnek.

   Hagyományosan a Gaudeamus igitur-t (Legyünk vidámak) énekelve vonultak be a végzős diákok a diplomaátadó ünnepi műsorra.

  Ukrajna és Magyarország himnuszának elhangzása után Imre Gyula, az UMOTI tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettese köszöntötte elsőként az egybegyülteket, bemutatta a meghívott vendégeket, valamint az intézet vezetőségét és tanárait.

    Ezután egy fényképes összeállítást tekinthettünk meg a nap főszereplőiről, a lediplomázott diákokról, amelyet Dr. Lengyel Miroszlávának, a politikai tudományok doktorának, az UNE rektora tudományos-oktatási helyettesének buzdító szavai követtek. A rektorhelyettes-asszony arra hívta fel a végzős diplomásokat, hogy az eddig megszerzett tudás jövőjük alapját képezi. Köszönetet mondott az intézet tudományos munkásságáért, s kiemelte, hogy az UNE a Kárpátaljai régió egyik legjobb felsőfokú intézete, melyben mérföldkőhöz érkezett a nemzetközi kapcsolatok magyar nyelvű oktatása, hiszen idén először adnak át ezt igazoló magiszteri oklevelet. Útravalóul arra figyelmeztette a végzősöket, hogy tiszteljék egymást, legyenek toleránsak másokkal szemben, illetve ami a legfontosabb: minden körülmény között maradjanak meg embernek.

Spenik Sándor, az intézet igazgatója elmondta, a diplomaosztó a legfontosabb és legnehezebb esemény az egyetem számára, mert ilyenkor szembesülnek a tanárok munkájuk eredményével.

– Büszkék vagyunk a végzőseinkre, akik kiváló eredményeket értek el az elmúlt években, számos tanulmányi vetélkedőn szereztek dobogós helyeket, kiemelkedő tudományos munkát végeztek. Tudomása szerint sok végzős talált már munkát, de sajnos külföldön. Az itthon maradtaknak sem kell elcsüggedni, tette hozzá, hiszen itt is számos lehetőség vár rájuk – az egyetemen, a közigazgatásban, az iskolákban stb. Végezetül kihangsúlyozta, hogy a diploma mellett az is fontos, hogy a kor kihívásainak megfelelő tudásra tettek szert és életük végéig szóló barátságokat kötöttek.

   Ezt követően a nagydobronyi Ráti Tamás és Molnár T. Ivett kalotaszegi lassú és friss csárdást adtak elő, a szintén nagydobronyi Hatrác táncegyüttes táncosai pedig egy dobronyi csárdást táncoltak el.

   Dr. Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos ünnepi beszédében gratulált a magisztereknek és az őket oktató tanároknak.

  A Johannita Segítő Szolgálat keretében karitatív tevékenységgel is foglalkozó miniszteri biztos úr kihangsúlyozta: az értelmiségi létnek nagyon nagy a felelőssége, s a friss diplomásoknak immáron igazolásuk van arról, hogy értelmiségiek, hogy a magyar nemzet kiművelt emberfőinek sorába tartoznak. Hozzátette, azt kívánja a pályakezdőknek, hogy az előttük álló értelmiségi lét mindenekelőtt a minőség szóval legyen jellemezhető mind az emberi tulajdonságok, mind az elvégzett munka tekintetében. Emlékeztette hallgatóságát arra, hogy a minőség alapfeltétele az életfogytig tartó tanulás.

     A miniszteri biztos kiemelte, „csak akkor lehet minőségi életet élni, ha nem mondunk le azokról az értékekről, amelyek a hűség, a hit és a remény fogalmakkal jellemezhetők.” Mint fogalmazott, „a hűséget ebben a hármasban az önazonossághoz, azaz a magyar anyanyelvünkhöz, kultúránkhoz és a szülőföldünkhöz történő ragaszkodást jelenti, a hitet és a reményt pedig az, hogy hisszük és reméljük: a száz év magány után végre magára találó magyarság részeiként tudjuk értelmiségi létünket kibontakoztatni és végigélni.” Annak érdekében, hogy ez sikerüljön, Magyarország kormánya, ahogy az eltelt tíz évben is mindig tette, úgy a jövőben is minden tőle telhetőt meg fog tenni – zárta beszédét Grezsa István.

   Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja méltatta az UNE magyar karán folyó oktatás színvonalát, majd beszédét folytatva elmondta, biztos abban, hogy a frissdiplomások olyan tudással vannak felvértezve, amely a világ bármely pontján megállja a helyét. Figyelmeztetett arra is, hogy a megszerzett tudást mindig a jó érdekében használják fel. Végezetül álmaik megvalósulását kívánta a végzősöknek, és megerősítve a Grezsa István kormánybiztos által mondottakat, a diplomata arról biztosította a hallgatóságot, hogy Magyarország kormánya – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – a jövőben is támogatni fogja az ungvári egyetemen a magyar nyelvű képzést, hogy minél nagyobb tudással rendelkező, minél képzettebb diplomások kerülhessenek ki a falai közül.

     Szilágyi Mátyás misszióvezető úr, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntő beszédében kiemelte: „fontos, hogy fenntartódjon ezen ungvári magyar intézetet, amely szoros kapcsolatban van a helyi ukrán tudományossággal. Mindenképp az együttműködés politikáját valljuk a Kárpát-medencében”.

   Mi sem bizonyíthatta volna jobban az ukrán-magyar barátságot, mint a Rapszódia ukrán népi hangszeres együttes előadása, akik a misszióvezető úr köszöntője után magyar dalokat adtak elő.

  Ünnepi útravaló gondolataiban Viktor Mikulin, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás elnökhelyettese kiemelte:

– A búcsú, a hála és a kezdés jellemzi ezt a mai eseményt. Legyetek hálásak mindenkinek, akik hozzájárultak az egyetemi éveitek sikeréhez. Legyen fontos számotokra a kezdés, mert ahol bezárul egy kapu, ott mindig nyílik egy újabb.

  Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke beszédében köszönetet mondott a friss diplomások szüleinek, amiért magyar tannyelvű iskolába íratták gyermekeiket, és azoknak, akik lehetővé tették, hogy a diákok egyetemi tanulmányaikat is magyar nyelven folytathassák. Ez rendkívül fontos – folytatta –, mert „anyanyelvű oktatás nélkül a kárpátaljai magyarságnak közösségként nem lenne jövője. Mi, akik ezért felelősséget vállaltunk, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a magyar nyelvű oktatás Kárpátalján továbbra is megmaradjon” – szögezte le. Ha nem vagyunk kellő tudással, tapasztalattal és bölcsességgel felvértezve, könnyen eltévelyedhetünk a világban – tette hozzá. Végezetül arra intette a diákokat, hogy vigyenek magukkal az útra hamuban sült pogácsát, és legyen mindig iránytűjük. De olyan, amit a szívükben hordoznak, és ami Isten felé vezet, hiszen a belé és az önmagukba vetett hitet soha nem veszíthetik el.

   Gecsei Sándor történelem szakon végzett hallgató Wass Albert: Üzenet haza című versét szavalta el, s őt követve a lediplomázott hallgatókhoz szólt Tóth Miklós úr, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség alelnöke. Köszöntő beszédében abbeli reményének adott hangot, hogy a lediplomázott hallgatók a kárpátaljai magyar értelmiség olyan jövőjét építik majd, amely segíti a szülőföldön való megmaradást és gyarapodást. Az értelmiség ugyanis nem csak magáért felelős, hanem azért a közösségért is, amelynek érdekét képviseli és segíti az identitás, a kultúra, a nyelv, a hagyományok megőrzését. Útravalóul Arany János szavaival búcsúzott:

„Nemes önbizalom, de ne az önhittség,
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék:
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

 Ezután Könyev Erikának, az Ungvári Járási Közigazgatási Hivatal vezetőjének ünnepi beszéde következett. Az elnökasszony köszöntőjében emlékeztette a végzősöket arra, hogy a mai nappal nem ért véget számukra a tanulás, mert a változó világban egész életük során képezniük kell majd magukat. „Aki tanár lesz, az legyen jó pedagógus, aki tudós, az objektívan tanulmányozza azt, ami valóban megtörtént, ha pedig valaki újságíróként fog dolgozni, ne tagadja meg a szakma értékeit” – mondta útravalóul.

     Ezt követően ismét a táncé volt a főszerep: a nagydobronyi Ráti Tamás és Molnár T. Ivett szatmári lassú és friss csárdást táncoltak. Előadásukat követve a lediplomázott hallgatókhoz szólt dr. Povidajcsik Mihajlo úr, az UNE Matematika Kar-ának dékánja. A dékán úr beszédében aláhúzta, hogy minden, ami emberi, akár rossz, akár jó, előbb-utóbb véget ér, csupán a matematika örök. Hiszen a matematika a végtelen tudománya. A matematika az, ami életet lehel a dalba, a tudományok kapuja és kulcsa.

   Ezt követően dr. Zubánics László, az UMOTI igazgatójának nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó helyettese búcsúzott a lediplomázott diákoktól.

     – Az egyetemi évek alatt rengeteg jó dolog történt önökkel, sokat tanultak, buliztak, utaztak, jó barátokat szereztek, akik életük végéig elkísérik majd, na és persze, sok kemény vizsgán vannak túl – emelte ki az igazgatóhelyettes úr, majd elmondta, reméli, hogy sikerült jó embereket nevelni a diákokból, akik megállják a helyüket, és jó szakemberek lesznek.

     Ezen gondolatokat követően az ünnepi műsoron jelenlévők Leszja Dubenko művésznőnek, a Rapszódia együttes oszlopos tagjának hangszeres előadását hallgathatták meg.

     Az intézet tanszékvezetőinek képviseletében dr. Zékány Krisztina, a Magyar Filológiai Tanszék vezetője meggyőződéssel jegyezte meg, hogy a végzősök fel vannak vértezve mindazzal a tudással, amivel egy kárpátaljai fiatal útnak indul: kitartás, munkabírás, szeretet. Ahhoz, hogy az életben helyt álljunk, két dologra van szükség: az egyik a cél, a másik az ok. Azt kívánta, hogy ezekből minél többet gyűjtsenek össze. Végezetül Weöres Sándor szavait rakta be a végzősök képzeletbeli tarisznyájába:

„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”

  Ezután a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnökének, Bence Norbert fizika szakos hallgatónak beszéde következett.

  Az ünnepélyes kiosztón Kárpátalja legnagyobb magyarlakta településének, Nagydobrony község 2018 októberében alakult Zöld ág énekkarának előadásában az Ungnak és Tiszának, Mert a haza nem eladó, s a Tartsd magad nemzetem kezdetű énekeket is hallhatták a jelenlévők, Hidi Erika tanárnő vezetésével.

    A végzős diákok képviseletében Bocskor Zita magyar nyelv és irodalom szakos hallgató, a történelem és országismeret szakos hallgatók nevében Kopasz Vivien Meláni, míg a matematikusok sorából Puskás Gyula búcsúzott az egyetemtől, tanáraiktól és diáktársaiktól.

   A jelenlévő diákok felvonultak a színpadra az Örökségünk című dal kíséretében, majd dr. Traski Viktor, az UMOTI igazgatójának tudományos helyettese felolvasta az egyetem rektorának elbocsátó rendeletét.

    A diplomákat Grezsa István miniszteri biztos és Spenik Sándor igazgató úr adta át a nappali és levelező tagozatos végzős egyetemistáknak.

  Útravalóul Imre Gyula igazgatóhelyettes úr azt kívánta, hogy a friss diplomások „ne csak kitűnő, hanem hasznos emberekké is váljanak, mert egy közösség, egy nemzet számára fontos, hogy sokan legyenek, de ennél fontosabb, hogy még többen legyenek azok, akik hasznosak is tudnak lenni”, majd pedig  Wass  Albert  szavaival  búcsúzott:

    … vallják, hogy a gondolat szabad,
mert hazánk ott van a Kárpátok alatt
és népünk a magyar.
… hírdessék, hogy testvér minden ember,
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.
… higgyenek a jóban, az igazban, a szépben.
és Istenben, kié a diadal.
… vallják rendületlenül,
hogy Ő az út s az élet
és maradjanak a jó úton, míg csak élnek
töretlen hittel ember és magyar.”

  Az ünnepségre a tanárok és a diákok mellett eljöttek a szülők, a barátok is. A rendezvény a Szózat eléneklésével és hagyományosan talársapka feldobással ért véget.

Forrás: Imre Gyula, igazgatóhelyettes

Fotók: Zubko Barnabás

Kedvelés és feliratkozás: