Diplomaosztó ünnepség az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében

  Lezajlott az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézete (UMOTI) diplomaosztójának második felvonása, melynek első részére még február 20-án sor került. Az ünnepélyes átadón 30 diák alap-, 7 diák pedig mester fokozatú diplomát vehetett át csütörtökön, július 12-én, az egyetem Zanykovecka utcai zöld szárnyú épületének nagytermében.

     Hagyományosan a Gaudeamus igitur-t (Legyünk vidámak) énekelve vonultak be az UNE UMOTI magyar nyelv és irodalom, történelem, országismeret, matematika és fizika szakos végzős diákjai a diplomaátadó ünnepi műsorra.

  Ukrajna és Magyarország himnuszának elhangzása után Imre Gyula, az UMOTI tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettese köszöntötte elsőként az egybegyülteket, bemutatta a meghívott vendégeket, valamint az intézet vezetőségét és tanárait.

    Ezután egy fényképes összeállítást tekinthettünk meg a nap főszereplőiről, a lediplomázott diákokról, amelyet Dr. Lengyel Miroszlávának, a politikai tudományok doktorának, az UNE rektora tudományos-oktatási helyettesének buzdító szavai követtek. A rektorhelyettes-asszony arra hívta fel a végzős diplomásokat, hogy az eddig megszerzett tudás jövőjük alapját képezi. Köszönetet mondott az intézet tudományos munkásságáért, s kiemelte, hogy az UNE a Kárpátaljai régió egyik legjobb felsőfokú intézete, melyben mérföldkőhöz érkezett a nemzetközi kapcsolatok magyar nyelvű oktatása, hiszen idén először adnak át ezt igazoló oklevelet.

     Dr. Spenik Sándor, az intézet igazgatója elmondta, a diplomaosztó a legfontosabb és legnehezebb esemény az egyetem számára, mert ilyenkor szembesülnek a tanárok munkájuk eredményével.

– Büszkék vagyunk a végzőseinkre, akik az összegyetemi ranglistán a legjobbaknak bizonyultak a tudományos munkában és a diákszervezeti életben is. Szanyi István tudományos munkájával első helyet szerzett az egyik neves nemzetközi konferencián, Bán Henrietta és Gál Dávid az egyetemi startupon a technológiai fejlesztések terén lett első – mondta az igazgató úr, de kiemelte Bence Norbertet is, aki a KMDFKSZ elnökeként óriási társadalmi munkát végzett ebben a tanévben. Tudomása szerint sok végzős talált már munkát, de sajnos külföldön. Az itthon maradtaknak sem kell elcsüggedni, tette hozzá, hiszen itt is számos lehetőség vár rájuk – az egyetemen, a közigazgatásban, az iskolákban stb. Végezetül kihangsúlyozta, hogy a diploma mellett az is fontos, hogy a kor kihívásainak megfelelő tudásra tettek szert és életük végéig szóló barátságokat kötöttek.

     Ezt követően Csákány Dóra végzős fizikus hallgató Bródy János: Szabadnak születtél című dalát adta elő, gitárral kísérte nővére, Györke Marianna.

   Dr. Szili Katalin – Magyarország miniszterelnöki megbízottja, humánökológus és politikus, magyar jogász – felidézte, hogy amikor a 2015-ös diplomakiosztón megkérdezte a fiataloktól, ha végeznek, hányan maradnak itthon és hányan szeretnének továbbszárnyalni, az arány fele-fele volt. Most abbeli reményeknek adott hangot, hogy azok a hallgatók, akik máshol szereznek tapasztalatokat, vissza fognak térni és a kárpátaljai magyar értelmiség olyan jövőjét fogják majd építeni, amely segíti a szülőföldön való megmaradást és gyarapodást. Az értelmiség ugyanis nem csak magáért felelős, hanem azért a közösségért is, amelynek érdekét képviseli és segíti az identitás, a kultúra, a nyelv, a hagyományok megőrzését.

     A magyar közösség jövője kapcsán elmondta:

– Mindig is szükséges a közösségi jogokat biztosítani, emellett ki kell mondani azt is, hogy ezek a jogok nem csorbíthatók, főleg akkor nem, ha azok visszalépést jelentenek azoktól az elvektől, amelyek az európai közösséghez való közeledést és tartozást jelentik. A konfrontáció helyett mi a kooperációban vagyunk érdekeltek, hogy megoldjuk a problémákat, és biztosítva legyen az anyanyelvi oktatás minden szinten – zárta gondolatait Szili Katalin.

     Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja útravalóul kihangsúlyozta, biztos abban, hogy az itt szerzett tudással a lediplomázott diákok bárhol a világon megállják a helyüket. Végezetül álmaik megvalósulását kívánta a végzősöknek, és biztosította a megjelenteket, hogy Magyarország kormánya minden olyan támogatást megad a jövőben is, amely a szülőföldön való boldogulás záloga.

     A Külhoni Magyarságért Díjjal kitüntetett eszenyi Ritmus néptáncegyüttes tagjai – Szabó Tibor vezetésével – egy bécsi keringőt adtak elő.

     Ünnepi útravaló gondolataiban Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal Nemzetiségi és Vallásügyi Főosztály vezetője, először ukránul átadta Hennagyij Moszkalnak, megyénk kormányzójának üdvözletét, majd magyarul folytatva kiemelte:

– A búcsú, a hála és a kezdés jellemzi ezt a mai eseményt. Búcsúztok a fiatal kor legszínesebb részétől, legyetek hálásak mindenkinek, akik hozzájárultak az egyetemi éveitek sikeréhez. Legyen fontos számotokra a kezdés, mert ahol bezárul egy kapu, ott mindig nyílik egy újabb. Merjetek kalandvágyóak lenni és maradjatok itthon, Kárpátalján!

     A frissdiplomásokat ezután Braun Éva, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet magyar nyelv és irodalom oktatásáért felelős módszerésze köszöntötte, majd pedig professorissza Cinzia Franchinak, az olaszországi Padovai Tudományegyetem magyar tanszéke vezetőjének gondolatai következtek.

     Bíró Orsolya magyar filológus hallgató Papp-Váry Elemérné: Hitvallás című versét szavalta el, s őt követve a lediplomázott hallgatókhoz szólt Dr. Povidajcsik Mihajlo úr, az UNE Matematika Kar-ának dékánja.

     A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legsikeresebb zenésze, dal- és zeneszerzője, a néhai Bódi László, a Republic együttes alapító tagja és frontembere, kárpátaljai származású, az ungvári járási Kisgejőcön született. Emlékének adózva Fazekas Bettina magyar filológus hallgatónk a Republik együttes: Erdő közepében járok című dalát adta elő, miközben hegedűn kísérte Leszja Dubenkó művésznő.

   Az intézet tanszékvezetőinek képviseletében dr. Zékány Krisztina, a Magyar Filológiai Tanszék vezetője meggyőződéssel jegyezte meg, hogy a végzősök fel vannak vértezve mindazzal a tudással, amivel egy kárpátaljai fiatal útnak indul: kitartás, munkabírás, szeretet. Ahhoz, hogy az életben helyt álljunk, két dologra van szükség: az egyik a cél, a másik az ok. Azt kívánta, hogy ezekből minél többet gyűjtsenek össze. Végezetül József Attila szavait rakta be a végzősök képzeletbeli tarisznyájába, miszerint dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.

     Ezután a Nádas Anna Kárpátaljai Magyar Közművelődési Nívódíjjal is kitüntetett eszenyi Ritmus néptáncegyüttes tagjai beregvidéki táncokat adtak elő.

     A kurátorok nevében Dr. Gecse Ferenc professzor úr, a kibernetika és alkalmazó matematika tanszék vezetője és dr. Nagy Natália, a magyar filológiai tanszék docense szólt az egybegyűltekhez, melyet a Rapszódia népi hangszeres együttes előadása követett.

     A magiszterek nevében Komonyi Alex búcsúzott az egyetemtől, tanáraiktól és diáktársaiktól.

     A 37 végzős diák felvonult a színpadra az Örökségünk című dal kíséretében, majd dr. Zubánics László, az UMOTI igazgatójának nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó helyettese búcsúzott a lediplomázott diákoktól, s felolvasta az egyetem rektorának elbocsátó rendeletét. Azt kívánta elsősorban, hogy a friss diplomások ne csak kitűnő, hanem hasznos emberekké is váljanak, mert egy közösség, egy nemzet számára fontos, hogy sokan legyenek, de ennél fontosabb, hogy még többen legyenek azok, akik hasznosak is tudnak lenni.

     A diplomákat Miroszlava Lengyel rektorhelyettes, Spenik Sándor igazgató úr és Traski Viktor, az UMOTI igazgatójának tudományos helyettese adta át a nappali és levelező tagozatos végzős egyetemistáknak.

     Útravalóul Imre Gyula igazgatóhelyettes úr  Wass  Albert  szavaival  búcsúzott:

     …  vallják,  hogy  a  gondolat  szabad,

     mert  hazánk  ott  van  a  Kárpátok  alatt

     és  népünk  a  magyar.

     …  hírdessék,  hogy  testvér  minden  ember,

     s  hogy  egymásra  kell,  leljen  végre  egyszer

     mindenki,  aki  jót  akar.

     …  higgyenek  a  jóban,  az  igazban,  a  szépben.

     és  Istenben,  kié  a  diadal.

     …  vallják  rendületlenül,

     hogy  Ő  az  út  s  az  élet

     és  maradjanak  a  jó  úton,  míg  csak  élnek

     töretlen  hittel  ember  és  magyar.”

     Az ünnepségre a tanárok és a diákok mellett eljöttek a szülők, a barátok is. A rendezvény a Szózat eléneklésével és hagyományosan talársapka feldobással ért véget.

Fotók: Váradi Sándor

Kedvelés és feliratkozás: