Felvételi útmutató 2018

Az Ungvári Nemzeti Egyetem

Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete

felvételt hirdet a 2018–2019-es tanévre az alábbi szakokon folyó

baccalaureus (BsC, alap) és Magiszter (MsC, mester) képzésre:

  1. Magyar nyelv és irodalom (nappali és levelező tagozat)
  2. Matematika és informatika (nappali tagozat)
  3. Fizika és informatika (nappali tagozat)
  4. Történelem (nappali és levelező tagozat)
  5. Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (nappali és levelező tagozat)

A felvételi kampány az Ungvári Nemzeti Egyetemen 2018. július 1-jével startol el. A felvételi bizottság az egyetem főépületében (Ungvár, Universitetska/Egyetemi u. 14.) működik, munkarendje (közép-európai idő) az alábbi:

Időszak: A hét napjai: Óra:
Január 1.– június 30. Hétfő–Péntek: 07.00–16.00 óra
Szombat–Vasárnap: munkaszüneti nap
Július 1.–augusztus 27. Hétfő–Péntek: 08.00–17.00 óra
Szombat–Vasárnap: 08.00–13.00

 

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételizni szándékozó diákokat a kar munkatársai egy későbbiekben megjelölt teremben fogadják, hogy segítséget nyújtsanak a jelentkezéshez, illetve az elektronikus regisztrációhoz.

Baccalaureus (BSc alapképzés)

Nappali tagozat: Levelező tagozat:
Az elektronikus regisztráció kezdete, a középfokú érettségiről szóló okmányok feltöltése Július 2–25-ig

(17.00 óra)

Július 2–25.

 (17.00 óra)

A felvételi szabályzat V. pontjában szereplő kérvények és dokumentumok benyújtásának kezdete Július 12. Július 12–

augusztus 26.

Szeptember 1–15.

A jelentkezések benyújtásának vége azon személyeknek, akik alkalmassági beszélgetésen, vagy belső egyetemi vizsgán vesznek részt Július 20.

(17.00 óra)

 
A jelentkezések benyújtásának vége azon személyeknek, akik külső független teszteket tettek le Július 26.

(17.00 óra)

 
Alkotói szigorlatok Július 01–26.  
Alkotói megmérettetések Július 14–26. Július 21–26.

Szeptember 17–20.

Alkalmassági beszélgetések Július 21–23.
Belső felvételi vizsgák Július 21–26. Július 21–26.

Szeptember 17–20.

A pontarányos versenylista kihirdetése az államilag finanszírozott helyekre való bejelentkezés alapján azok számára, akik külső független tesztelésen vettek részt Augusztus 1.

 

Szeptember 22-ig.
Az államilag finanszírozott helyekre való besoroláshoz szükséges feltételek teljesítése Augusztus 6.

17.00 óra

 
Az államilag finanszírozott helyekre való besorolás Augusztus 7.

11.00 óra

 
A költségtérítéses helyekre való besorolás Augusztus 17-ig. Szeptember 30-ig
A megüresedett államilag finanszírozott helyekre való átvezetés Augusztus 18-ig.  
A pótlólagos helyekre való besorolás Szeptember 30-ig  

Magiszter (MsC mester) képzés:

Nappali tagozat: Levelező tagozat:
A jelentkezések benyújtásának kezdete Július 12. Augusztus 14.
A jelentkezések benyújtásának vége Július 26. Augusztus 23.
Alkalmassági beszélgetés azon felvételizők számára, akik valamely más szakirányban szereztek baccalaureusi képzést Július 27-28. Augusztus 25–28.
Szaktantárgyi vizsgák és idegen nyelv vizsgák Július 30–augusztus 8.
A pontarányos versenylista kihirdetése a felvételire való ajánlásokkal Augusztus 13. Augusztus 30.
Az államilag finanszírozott helyekre való besoroláshoz szükséges feltételek teljesítése Augusztus 18.

17.00 óra

 
Az államilag finanszírozott helyekre való besorolás Augusztus 20-ig

 

Szeptember 15-ig
A költségtérítéses helyekre való besorolás Szeptember 30-ig Szeptember 30-ig

Magiszter (MsC mester) képzés (pótfelvételi, költségtérítéses képzés):

Nappali tagozat:
A jelentkezések benyújtásának kezdete Szeptember1.
A jelentkezések benyújtásának vége Szeptember 15.
Alkalmassági beszélgetés azon felvételizők számára, akik valamely más szakirányban szereztek baccalaureusi képzést Szeptember 16.
Szaktantárgyi vizsgák és idegen nyelv vizsgák Szeptember 17–20.
A pontarányos versenylista kihirdetése a felvételire való ajánlásokkal Szeptember 22-ig.
A költségtérítéses helyekre való besorolás Szeptember 30-ig
Az Ungvári Nemzeti Egyetemre kizárólag elektronikus úton lehet felvételire jelentkezni: http://ez.osvitavsim.org.ua  A jelentkezők legfeljebb 7 felvételi kérvényt nyújthatnak be 4 szakirányra. Az Ungvári Nemzeti Egyetem önálló konzultációs központot hozott létre, amely segítséget nyújt a jelentkezőknek az elektronikus regisztrációhoz. Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet felvételi bizottságának tagja ugyancsak minden segítséget megadnak az elektronikus regisztrációhoz és az okmányok feltöltéséhez. A felvételizőknek az alábbi okmányokat kell bemutatniuk:
– meghatározott formájú kérvény (a felvételi bizottságban segítenek kitölteni);
– személyazonossági igazolvány (és másolata);
– születési anyakönyvi kivonat (a személyazonossági igazolvánnyal még nem rendelkező személyek részére), más a személyazonosságot és állampolgárságot igazoló dokumentum (és másolata);
– katonakönyv vagy egyéb nyilvántartási okmány (és másolata);
– eredeti érettségi bizonyítvány, annak melléklete;
– a független tesztelés eredményeit igazoló eredeti szertifikátok;
– az alkotói versenyen, alkalmassági beszélgetésen, vagy belső felvételi vizsgán való részvételt alátámasztó dokumentum (amennyiben van ilyen);
– 4 darab 3×4 cm méretű színes fénykép.
A felvételi bizottság igény szerint hitelesíti az érettségi bizonyítványról és a szertifikátokról készült másolatokat.
Az egyetemi felvételihez kizárólag 2016-ban, 2017-ben és 2018-ben szerzett szertifikátok nyújthatók be, kivételt képeznek az angol, francia, német és spanyol nyelvek. Ezekből a tárgyakból kizárólag a 2018. évi szertifikátok érvényesek.
A nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok szak magiszteri képzésére a hallgatónak független tesztelések kellett részt vennie idegen nyelvből, illetve belső felvételi vizsgát kell tennie a szaktantárgyából.
Az Ukrán-Magyar Oktatási- Tudományos Intézetbe meghirdetett nappali és levelező tagozatos képzési formákra az alábbi szertifikátok alkalmasak:

Baccalaureus (alap) képzés:

SZAK A BENYÚJTANDÓ SZERTIFIKÁTOK: Minimális pontszám:
Magyar nyelv

és irodalom

(nappali és levelező tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,30) 100
2. Idegen nyelv (0,30) 100
3. Ukrajna történelme / Földrajz / Magyar nyelv (0,30) 100
Matematika és informatika

(nappali tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,25) 100
2. Matematika (0,40) 100
3. Idegen nyelv / Fizika/Magyar nyelv (0,25) 100
Fizika és informatika

(nappali tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,30) 100
2.  Fizika (0,30) 100
3.  Matematika/ Idegen nyelv / Magyar nyelv (0,30) 100
Történelem

(nappali és levelező tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,20) 100
2. Ukrajna történelme (0,40) 100
3.  Idegen nyelv / Földrajz / Magyar nyelv (0,30) 100
Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (országismeret)

(nappali és levelező tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,20) 100
2.  Idegen nyelv (0,40) 100
3. Ukrajna történelme / Matematika (0,30) 100

Magiszter (mester) képzés:

SZAK  Vizsgatárgyak
Magyar nyelv és irodalom
(nappali és levelező tagozat)
Szaktantárgy
Idegen nyelv
Matematika és informatika
(nappali tagozat)
Szaktantárgy
Idegen nyelv
Fizika és informatika
(nappali tagozat)
Szaktantárgy
Idegen nyelv
Történelem
(nappali és levelező tagozat)
Szaktantárgy
Idegen nyelv
Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (országismeret)

(nappali és levelező tagozat)

Szaktantárgy
Idegen nyelv

(független tesztelés keretében)

Újdonságok a felvételiben:

  1. Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételizhetnek azok a diákok, akik sikeresen befejeztek valamilyen koledzset, s megszerezték az „ifjú szakember” (молодший среціалист) végzettséget. Az ilyen diákok a diplomájuk alapján felvételit nyerhetnek az intézetben zajló valamennyi képzési forma 2. évfolyamára.
  2. Megfelelő alapképzéssel (baccalauresus szintű diplomával) rendelkező hallgatók keresztfelvételi alapján felvételt nyerhetnek az intézetben zajló 1-2 különböző szakra.
  3. Várjuk a középiskolai érettségivel, illetve alapképzéssel rendelkező külföldi diákok jelentkezést az intézetben zajló valamennyi képzési formára. Az Ungvári Nemzeti Egyetem felvételi szabályzata értelmében a külföldi hallgatók a megfelelő okmányaik benyújtása mellett alkalmassági beszélgetésen vesznek részt azon a nyelven, amelyen oktatásban részesültek.
  4. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Tanácsa (Szenátusa) döntése értelmében az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételiző diákok a történelem, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom szakokra harmadik vizsgaként a magyar nyelvet is választhatják. A magyar nyelvvizsgát az Ungvári Nemzeti Egyetemen lehet majd letenni. A magyar filológiai tanszék tanárai elkészítették a felvételi tesztfeladatok gyűjteményét, amelyet ajánlunk minden felvételiző figyelmébe! A gyűjtemény könyv formájában is kézbe vehető.

          Azaz, ha valakinek csak 2 (kettő) emelt szintű vizsgája volt sikeres az idei, vagy múlt évekbeli független tesztelések során, az is jelentkezhet az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe és próbát tehet a magyar nyelvi belső vizsgával.

LETÖLTÉS ITT

Kedvelés és feliratkozás: