Felvételizőknek

Az Ungvári Nemzeti Egyetem

Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete

felvételt hirdet a 2017–2018-es tanévre az alábbi szakokon folyó

baccalaureus (BsC, alap) és Magiszter (MsC, mester) képzésre:

  1. Magyar nyelv és irodalom (nappali és levelező tagozat)
  2. Matematika és informatika (nappali tagozat)
  3. Fizika és informatika (nappali tagozat)
  4. Történelem (nappali és levelező tagozat)
  5. Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (nappali és levelező tagozat)

 

A felvételi kampány az Ungvári Nemzeti Egyetemen 2017. július 10-ével startol el. A felvételi bizottság az egyetem főépületében (Ungvár, Universitetska/Egyetemi u. 14.) működik, munkarendje (közép-európai idő) az alábbi:

Időszak: A hét napjai: Óra:
Január 1.– július 9. Hétfő–Péntek: 07.00–16.00 óra
Szombat–Vasárnap: munkaszüneti nap
Július 10.–augusztus 20. Hétfő–Péntek: 08.00–17.00 óra
Szombat: 08.00–13.00
Vasárnap: munkaszüneti nap
Augusztus 21.–december 31.

 

Hétfő–Péntek: 07.00–16.00
Szombat–Vasárnap: munkaszüneti nap

 

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételizni szándékozó diákokat a kar munkatársai egy későbbiekben megjelölt teremben fogadják, hogy segítséget nyújtsanak a jelentkezéshez, illetve az elektronikus regisztrációhoz.

Baccalaureus (BSc alapképzés)

Nappali tagozat: Levelező tagozat:
Az elektronikus regisztráció kezdete, a középfokú érettségiről szóló okmányok feltöltése Június 29-től

július 25-ig (17.00 óra)

Június 29-től

július 25-ig (17.00 óra)

A felvételi szabályzat V. pontjában szereplő kérvények és dokumentumok benyújtásának kezdete Július 12. Július 12–

augusztus 14.

A jelentkezések benyújtásának vége azon személyeknek, akik alkalmassági beszélgetésen, vagy belső egyetemi vizsgán vesznek részt Július 20.

(17.00 óra)

 
A jelentkezések benyújtásának vége azon személyeknek, akik külső független teszteket tettek le Július 26.

(17.00 óra)

 
Alkotói megmérettetések Július 17–26.
Alkalmassági beszélgetések Július 21–23.
Belső felvételi vizsgák Július 21–26.  
A pontarányos versenylista kihirdetése az államilag finanszírozott helyekre való bejelentkezés alapján Augusztus 1.

11.00 óra

 
Az államilag finanszírozott helyekre való besoroláshoz szükséges feltételek teljesítése Augusztus 5.

11.00 óra

 
Az államilag finanszírozott helyekre való besorolás Augusztus 7.

11.00 óra

 
A költségtérítéses helyekre való besorolás Szeptember 30-ig  
Augusztus 18-ig.  

 

Magiszter (MsC mester) képzés:

Nappali tagozat: Levelező tagozat:
A jelentkezések benyújtásának kezdete Július 12. Augusztus 14.
A jelentkezések benyújtásának vége Július 24. Augusztus 23.
Alkalmassági beszélgetés azon felvételizők számára, akik valamely más szakirányban szereztek baccalaureusi képzést Július 25-26. Augusztus 25–28.
Szaktantárgyi vizsgák és idegen nyelv vizsgák Július 27–augusztus 5.
A pontarányos versenylista kihirdetése a felvételire való ajánlásokkal Augusztus 7. Augusztus 30.
Az államilag finanszírozott helyekre való besoroláshoz szükséges feltételek teljesítése Augusztus 10.

17.00 óra

 
Az államilag finanszírozott helyekre való besorolás Augusztus 11-ig

 

Szeptember 15-ig
A költségtérítéses helyekre való besorolás Szeptember 30-ig Szeptember 30-ig
Az Ungvári Nemzeti Egyetemre elektronikus úton, vagy személyen, a felvételi bizottságnál lehet felvételire jelentkezni. Amennyiben a személyes jelentkezési formát választja, az alábbi okmányokat kell bemutatnia:
– meghatározott formájú kérvény (a felvételi bizottságban segítenek kitölteni);
– személyazonossági igazolvány (és másolata);
– születési anyakönyvi kivonat (a személyazonossági igazolvánnyal még nem rendelkező személyek részére), más a személyazonosságot és állampolgárságot igazoló dokumentum (és másolata);
– katonakönyv vagy egyéb nyilvántartási okmány a 17. életévüket betöltött fiatalemberek részére (és másolata);
– eredeti érettségi bizonyítvány, annak melléklete;
– a független tesztelés eredményeit igazoló eredeti szertifikátok;
– az alkotói versenyen, alkalmassági beszélgetésen, vagy belső felvételi vizsgán való részvételt alátámasztó dokumentum (amennyiben van ilyen);
– 4 darab 3×4 cm méretű színes fénykép.
A papíralapú beadványban a felvételiző engedélyezi személyi adatainak a felhasználását.  A felvételi bizottság igény szerint hitelesíti az érettségi bizonyítványról és a szertifikátokról készült másolatokat.
Az egyetemi felvételihez kizárólag a 2016-ban és 2017-ben szerzett szertifikátok nyújthatók be. Ezek az Ukrán-Magyar Felsőoktatási és Tudományos Intézetben az alábbiak:

 

Baccalaureus (alap) képzés:

SZAK A BENYÚJTANDÓ SZERTIFIKÁTOK:
Magyar nyelv

és irodalom

(nappali és levelező tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,20)
2. Ukrajna történelme (0,30)
3. Idegen nyelv / Magyar nyelv (0,40)
Matematika és informatika

(nappali tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,20)
2. Matematika (0,40)
3. Idegen nyelv / Földrajz /Magyar nyelv (0,30)
Fizika és informatika

(nappali tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,20)
2.  Matematika (0,40)
3.  Fizika / Kémia / Magyar nyelv (0,30)
Történelem

(nappali és levelező tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,20)
2. Ukrajna történelme (0,40)
3.  Idegen nyelv / Földrajz / Magyar nyelv (0,30)
Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (országismeret)

(nappali és levelező tagozat)

1. Ukrán nyelv és irodalom (0,20)
2.  Ukrajna történelme (0,35)
3. Idegen nyelv / Földrajz (0,35)

 

Magiszter (mester) képzés:

SZAK  Vizsgatárgyak
Magyar nyelv és irodalom
(nappali és levelező tagozat)
Szaktantárgy
Idegen nyelv
Matematika és informatika
(nappali tagozat)
Szaktantárgy
Idegen nyelv
Fizika és informatika
(nappali tagozat)
Szaktantárgy
Idegen nyelv
Történelem
(nappali és levelező tagozat)
Szaktantárgy
Idegen nyelv
Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (országismeret)

(nappali és levelező tagozat)

Szaktantárgy
Idegen nyelv

 

Újdonságok a felvételiben:

  1. Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételizhetnek azok a diákok, akik sikeresen befejeztek valamilyen koledzset, s megszerezték az „ifjú szakember” (молодший среціалист) végzettséget. Az ilyen diákok a diplomájuk alapján felvételit nyerhetnek az intézetben zajló valamennyi képzési forma 2. évfolyamára.
  2. Megfelelő alapképzéssel (baccalauresus szintű diplomával) rendelkező hallgatók keresztfelvételi alapján felvételt nyerhetnek az intézetben zajló 1-2 különböző szakra.
  3. Várjuk a középiskolai érettségivel, illetve alapképzéssel rendelkező külföldi diákok jelentkezést az intézetben zajló valamennyi képzési formára. Az Ungvári Nemzeti Egyetem felvételi szabályzata értelmében a külföldi hallgatók a megfelelő okmányaik benyújtása mellett alkalmassági beszélgetésen vesznek részt azon a nyelven, amelyen oktatásban részesültek.
  4. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Tanácsa (Szenátusa) döntése értelmében az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételiző diákok a történelem, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom szakokra harmadik vizsgaként a magyar nyelvet is választhatják. A magyar nyelvvizsgát az Ungvári Nemzeti Egyetemen lehet majd letenni. A magyar filológiai tanszék tanárai elkészítették a felvételi tesztfeladatok gyűjteményét, amelyet ajánlunk minden felvételiző figyelmébe! A gyűjtemény könyv formájában is kézbe vehető.

http://magyarkar-une.org/httpdocs/wp-content/uploads/2017/02/Magyar-nyelv-tesztek-2017.pdf

 

          Azaz, ha valakinek csak 2 (kettő) emelt szintű vizsgája volt sikeres az idei, vagy múlt évi független tesztelések során, az is jelentkezhet az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe és próbát tehet a magyar nyelvi belső vizsgával.

 

Miért jó nálunk tanulni?

 

– Egyetemünk – az 1613-ban alapított ungvári Drugeth Gimnázium egyik jogutódjaként – Ukrajna egyik legrégebbi tanintézménye, amelyet az ukrajnai egyetemek TOP-200-as listáján az ott folyó oktatási és tudományos munka alapján a 34. helyre rangsoroltak. 12 000 diákunkat – amelyből kb. 1000 magyar ajkú fiatal – 65 szakon a legjobban felkészült tanárok, köztük 120 professzor és 550 docens oktatja.

– Az egyetemen 1965 óta folyik magyar nyelvű oktatás. A 200-ban létrejött Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karon (2017 áprilisától Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet) több mint 300 diák tanul anyanyelvén a választott szakon. Diákjainknak jól felszerelt könyvtárat, számítógépes szaktantermeket, matematikai, fizikai laboratóriumot, nyelvi, helytörténeti-régészeti, nemzetközi kapcsolatok szaktantermet, tanulmányi átlagtól függően havi 1600–2100 hrivnya állami, illetve külföldi ösztöndíjat, támogatott külföldi tanulmányutakat, részképzéseket és más támogatásokat biztosítunk.

– A diákok számára a Bercsényi Miklós Kollégiumban európai színvonalú lakhatást, kulturált körülményeket, sportolási és egyéb feltételeket biztosítunk. Az egyetemi diákönkormányzat és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége  segítséget nyújt az egyetemi és a kollégiumi beilleszkedésbe, bevonva az érdeklődőket az itt zajló sokszínű programokba.

– A végzősök baccalauresus (BsC) és mester (MsC) fokozatú képzési szinten jutnak diplomához. Az egyetemen doktori iskola (PhD-képzés) is működik.

– Magyar diákjaink számára a hazai munkaerőpiacon való érvényesülés, a kettős kötődés, magyar és az ukrán nyelv emelt szintű elsajátítása, szakmai vállalása érdekében 4 éven át speciális ukrán nyelvű kurzusokat szervezünk.

– A választott szakkal párhuzamosan a más szakokon való tanulás lehetőségét is felkínáljuk. Továbbá biztosítjuk az itt tanulók számára az UNE-ELTE (a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem) közös tanulmányi programjának keretében a kettős diploma megszerzésének lehetőségét Ungváron és Budapesten, amelyet a világon mindenhol elismernek.

A felvételi eljárással kapcsolatban bővebb információt honlapunkon www. magyarkar-une.org, valamint Facebook oldalunkon

További felvilágosítással a dékáni hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre: 88 000 Ungvár, Universitetska (Egyetemi) út. 14/A, 518. sz. iroda, tel.: +380 664905294 (Imre Gyula igazgatóhelyettes).