Kezdetét vette az új tanév az egyetemen is

Kezdetét vette az új tanév az egyetemen is

 

„Az iskola (esetünkben az egyetem) dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi Albert)

Ezen gondolatok jegyében zajlott a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar ünnepélyes tanévnyitó ünnepségére, amelyre a Bercsényi Miklós Könyvtárban került sor. Az elsős hallgatókat Zubánics László megbízott dékán köszöntötte, aki rövid betekintést adott az Ungvári Nemzeti Egyetemen zajló magyar oktatás történelmébe, a diákság mindennapjaiba, ismertette azokat a tudnivalókat, amelyekkel egy, a megyeszékhelyen tanuló egyetemistának rendelkeznie kell. Az anyaország kormányának köszönhetően az elmúlt tanévben számos fontos beruházásra került sor az egyetemen, ennek köszönhetően mind a lakhatási, mind pedig a tanulmányi feltételek korszerűek, európai színvonalúak lettek. Nem mellékes szempont, hogy tapasztalt tanári gárda várja, hogy korszerű és szakszerű tudást adhasson át a hallgatóságnak. A tanulás, a tudomány alapjainak elsajátítása mellett kulturális és sportolási lehetőségek is rendelkezésre állnak, amelyekbe reményeink szerint az egyetemen működő Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) és a diákönkormányzat is segítenek bekapcsolódni. A magyar karon, illetve az egyetemen tanuló közel 600 magyar diák reményeink szerint egy nagy család része lesz, ahol mindenki odafigyel a másikra, segítséget nyújt egymásnak. Ebben fontos szerepet játszanak majd a csoportok kurátorai, de mellettük a diákok számíthatnak a tanszékek, illetve a dékáni hivatal munkatársainak segítségére is.

Dr. Kiss Éva professzor, a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék vezetője a tudományosság művelésének fontosságára hívta fel a figyelmet, lévén, hogy az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy megfelelő előképzettséggel a tudománnyal is meg lehet keresni a mindennapi kenyeret. A tanszékvezető külön örömének adott hangot, hogy jelentős érdeklődés követte a nemzetközi kapcsolatok szakra való felvételizést, s amelynek eredményeként immár harmadik évfolyamon zajlik az oktatás ezen a szakon.

Dr. Zékány Krisztina, a Magyar Filológiai Tanszék vezetője köszöntőjében fontosnak vélte kihangsúlyozni, hogy a közösségi lét, illetve egymás kölcsönös tisztelete és segítése az az összekötő kapocs, ami a magyar kart kiemeli az Ungvári Nemzeti Egyetem többi tanegysége közül. Az elmúlt időszakban lezajlott fejlesztések azt mutatják, hogy mind a magyar kormány, mind pedig az egyetem vezetése felismerték, hogy a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar unikális jellegű, s a kárpátaljai magyar felsőoktatási rendszer megkerülhetetlen része.

A nemzetközi kapcsolatok szakirányon zajló oktatásról Belikánics László adjunktus beszélt a hallgatóságnak. Mint elmondta, egy hosszú folyamat ért be az idén, aminek köszönhetően egy 10 fős csoporttal indul az első évfolyamon a képzés. Reméljük, hogy az egyetemünkről a köztudatban elhelyezett pozitív kép tovább erősödik, s egyre többen fognak jelentkezni baccalaureusi és magiszteri képzésre.

A magyar kar hallgatói ezután bekapcsolódtak a tudás napja alkalmából szervezett összegyetemi ünnepségbe, ahol a Bohdan Andrijiv, Ungvár város polgármestere és Dr. Volodimir Szmolanka professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem rektora köszöntötték az első hallgatókat. Az ünnepélyes fogadalomtételt követően a rektor átadta a tudást jelképező kulcsot, illetve a szimbolikus diákigazolványt a diákság képviselőinek. Minden karról a színpadra szólították és köszöntötték azokat a diákokat, akik a felvételi kampány során a legmagasabb összesített pontszámot érte el. A Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kart Szűcs Ágnes képviselte. Gratulálunk!

A tanévnyitó ünnepség az esti órákban zenés ismerkedési esttel zárult.

 

Kedvelés és feliratkozás:

Leave a Reply