Könyvbemutató a Magyar Történelem és Európa Integráció Tanszéken

AZ UNE UMOTI Magyar Történelem és Európa Integráció Tanszék szervezésében, dr. Zubánics László történész, Dr. Kiss Éva történész professzor és Buhajla József ungvári főkonzul közreműködésével -a Bercsényi könyvtárban – ünnepélyesen bemutatták MAGYAR ÁRPÁD ISTVÁN Magyarok Kijevben – Fejezetek a magyar-ukrán kapcsolatok történetéből a IX. századtól napjainkig című könyvét, amelyet magyar és ukrán nyelven, Kijevben adtak ki. Ez a hiányt pótló, 400 oldalas tudományos ismeretterjesztő könyv a szellemi hídépítés szándékával készült, sőt a honfoglalás előtti időktől napjainkig tartó ukrán-magyar baráti kapcsolatok eddigi leghitelesebb krónikája. A gazdagon illusztrált kiadvány forrásértékű levéltári okmányokat, iratokat, tanulmányokat tartalmaz. A kárpátaljai (Csap)származású szerző, Magyar Árpád István 1970 óta él Kijevben. A könyv megírására az sarkallta, hogy a Magyarországon és az Ukrajnában élők igen keveset tudnak egymás történelméről, torz képek élnek ezáltal a két népben egymásról. A kötete bevezetőjében azt írja, hogy a könyv mellőzi a vitákat, inkább a két nép történelmének átfonódásaira igyekszik rávilágítani, valamint olyan tényeket, eseményeket a nyilvánosság elé tárni, amelyeket az előző társadalmi rendszerben eltitkoltak.
“A lehető legnagyobb objektivitással és toleranciával próbáltam eleget tenni annak a feladatnak, hogy az olvasók együttesen vizsgálják és értékeljék történelmi múltunk közös eseményeit az első és a második világháború idején kialakult, bonyolult kapcsolatainkat. A együttes vizsgálat és értékelés elengedhetetlen ahhoz, hogy ne csupán a múlt felhőtlen szakaszaira emlékezhessünk, de szembenézhessünk azokkal az eseményekkel is, amelyeknek nem azonos a megítélése népeink történelmi tudatában” – írta bevezetőjében a szerző.
A könyv Magyarország kijevi nagykövetsége és a Magyar-Ukrán Történész Vegyes Bizottság megbízásából készült, konzultánsként közreműködött többek között Keskeny Ernő nagykövet, Fodor István régész-történész, Vidnyánszky István és Petro Tolocsko, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia tagjai, valamint Dmitro Malakov történész, az Ukrán Etnográfusok Nemzeti Szövetségének tagja.
Különböző korszakokkal kapcsolatosan több magyar és ukrán jeles történész munkáját is közli. Meglepetés számomra, hogy az egyik GULÁG-GUPVI tematikájú dolgozatomat is beválogatták. 

Forrás: Dupka György

Kedvelés és feliratkozás: