Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójáról

„A forradalom ugyan nem juttatott mindenkit tulajdonhoz, de a törvény előtti egyenlőség elvének kimondása a polgári szabadságjogok egyik legfontosabbikát jelentette.” – olvashatjuk Hermann Róbert Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban c. tanulmányában.

Elgondolkodhatunk, milyen értékszemléletet és üzenetet közvetít számunkra a 169 éve lezajlott eseménysorozat. Utóbbi kapcsán az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet diákjai 2017. március 14-én tartottak ünnepi megemlékezést az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a Bercsényi Miklós Könyvtárban. A múltbéli események felelevenítésére munkatársunk, Kulcsár Tímea szervezésében került sor. Az előadás kezdetén felhangzott a Himnusz, a megemlékezést a Szózat zárta.

A verses-zenés összeállítás ideje alatt a befogadó szempontjából a visszatekintés és érték-keresés folyamata lezajlott, az eredmény az üzenet értelmezésétől függ.

Kedvelés és feliratkozás:

Leave a Reply