Miért jó nálunk tanulni?


Miért jó nálunk tanulni?
– Egyetemünk – az 1613-ban alapított ungvári Drugeth Gimnázium egyik jogutódjaként – Ukrajna egyik legrégebbi tanintézménye, amelyet az ukrajnai egyetemek TOP-200-as listáján 2018-ban az ott folyó oktatási és tudományos munka alapján a 35. helyre rangsoroltak. 12 000 diákunkat – amelyből kb. 1000 magyar ajkú fiatal – 65 szakon a legjobban felkészült tanárok, köztük 120 professzor és 550 docens oktatja.
– Az egyetemen 1965 óta folyik magyar nyelvű oktatás. A 2008-ban létrejött Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karon (2017 áprilisától Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet) több mint 300 diák tanul anyanyelvén a választott szakon. Diákjainknak jól felszerelt könyvtárat, számítógépes szaktantermeket, matematikai, fizikai laboratóriumot, nyelvi, helytörténeti-régészeti, nemzetközi kapcsolatok szaktantermet, tanulmányi átlagtól függően havi 1600–2100 hrivnya állami, illetve külföldi ösztöndíjat, támogatott külföldi tanulmányutakat, részképzéseket és más támogatásokat biztosítunk.
– A diákok számára a Bercsényi Miklós Kollégiumban európai színvonalú lakhatást, kulturált körülményeket, sportolási és egyéb feltételeket biztosítunk. Az egyetemi diákönkormányzat és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége segítséget nyújt az egyetemi és a kollégiumi beilleszkedésbe, bevonva az érdeklődőket az itt zajló sokszínű programokba.
– A végzősök baccalauresus (BsC) és mester (MsC) fokozatú képzési szinten jutnak diplomához. Az egyetemen doktori iskola (PhD-képzés) is működik.
– Magyar diákjaink számára a hazai munkaerőpiacon való érvényesülés, a kettős kötődés, magyar és az ukrán nyelv emelt szintű elsajátítása, szakmai vállalása érdekében 4 éven át speciális ukrán nyelvű kurzusokat szervezünk.
– A választott szakkal párhuzamosan a más szakokon való tanulás lehetőségét is felkínáljuk. Továbbá biztosítjuk az itt tanulók számára az UNE-ELTE (a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem) közös tanulmányi programjának keretében a kettős diploma megszerzésének lehetőségét Ungváron és Budapesten, amelyet a világon mindenhol elismernek.
A felvételi eljárással kapcsolatban bővebb információt honlapunkon www. magyarkar-une.org, valamint Facebook-oldalunkon
További felvilágosítással a dékáni hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre: 88 000 Ungvár, Universitetska (Egyetemi) út. 14/A, 518. sz. iroda, tel.: +380 664905294 (Imre Gyula igazgatóhelyettes).

Kedvelés és feliratkozás: