Nyelvszakértők bachelor diplomával

Az elmúlt napokban diákjaink sikeresen vették az utolsó akadályt is, mely a bachelor diploma megszerzése előtt még előttük állt. Június 25–26 között került sor a Magyar Filológiai Tanszéken a negyedik és ötödik évfolyamos hallgatók diplomadolgozatának megvédésére. Magyar nyelv és irodalom témaköreiből válogattak a kutatók. Témaválasztásaik érdekesek, sokszínűek voltak, melyeket nagyfokú tudományossággal adtak elő. Véleményüket állításaikat megfelelő érvekkel tudták alátámasztani. Büszkén tapasztaltuk, hogy tudományterületük méltó képviselőivé váltak. Gratulálunk!

Kedvelés és feliratkozás: