Pécsi nemzetközi konferencián a Magyar Filológiai Tanszék tanárai

Az utóbbi időben évente sikerül ellátogatnunk valamelyik anyaországi egyetem szervezésében megrendezésre kerülő nívós szakmai fórumra. A 2015. évi szombathelyi VI. Dialektológiai Szimpózion után, idén október 13-án a Pécsi Egyetem bázisán működő Pécsi Orosz Központ által „Szláv-magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő” téma köré szervezett nemzetközi tudományos konferencián képviseltettük magukat 7 résztvevővel. A rendezvényen nyelvi, irodalmi és történelmi szekcióban számoltak be a magyarországi és a külföldi szakemberek a szláv-magyar kapcsolatokat vizsgáló kutatásaik eredményeiről magyar, orosz, illetve ruszin nyelven. Tanszékünk nyelvészei szóltak az orosz átvételekről a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban, szláv elemekről a kárpátaljai ragadványnevekben, illetve magyar-szláv kapcsolatokról az ungvári történelmi helynevek tükrében Az irodalmi szekcióban nem kevésbé érdekes témák voltak napirenden. Az ungvári irodalmárok többek között feltárták a bolgár népköltészet hatását Nagy László munkásságára, beszéltek Nagy László és Lina Kosztenko hasonló mitológiai és bibliai motívumairól. Előadás hangzott el Dmitro Keselja Zsiványvilág című művében előforduló köszönési és megszólítási formákról, valamint kortárs írók alkotásainak fordításai során felmerülő kérdésekről. Tanszékünk képviselőinek a konferencia helyszínére és haza utaztatását Magyarország Ungvári Főkonzulátusa vállalta. Külön köszönetünket szeretnénk tolmácsolni ezúton is Buhajla József főkonzul úrnak a fórumon való részvételünket lehetővé tévő személyes közbenjárásáért.

 

Kedvelés és feliratkozás:

Leave a Reply