Sikeresen megvédték diplomamunkáikat a magyar kar végzős diákjai

Minden diák életében vannak korszakos események. Ilyen az átvirrasztott éjszakát követően sikeresen letett első vizsga, a tanulmányi félidő, illetve ilyen a diplomamunka megvédése is, amely mintegy ráteszi az 5 esztendeig tartó tanulmányokra a méltó koronát. Ennél az utolsó eseménynél (miután a vizsgabizottság elnöke tájékoztat a megszerzett érdemjegyről és gratulál a sikeres védéshez) már csak egy dolog lehet édesebb – amikor az ember végre a kezébe veheti a megérdemelt (a diák szerint alaposan ”megszenvedett”) diplomát. Hamarosan erre is sor kerül, de azért ne siessünk annyira a dolgok elé. A felsőoktatási törvény módosításával kicsit megváltozott a tanulmányi idő hossza is. Míg a specialisták a ”normális” időtartamot tanulják, addig a magiszter hallgatók előtt még van szakiránytól függően egy fél, vagy olykor még egy egész év. A Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar specialista hallgatói valamennyi szakon az elmúlt napokban védték meg diplomamunkáikat. A magyar filológiai szakon 11, a matematika-fizika szakon 6, történelem szakon pedig 4 specialista hallgató védte meg sikeresen diplomamunkáját. Ezúton gratulálunk valamennyiüknek!

 

Kedvelés és feliratkozás:

Leave a Reply