Spenik Sándor, az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet igazgatójának tanévzáró köszöntő beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében a 2017-2018-as tanévben 64 végzősünknek adhattuk át a megérdemelt diplomát, közülük 37-en ma veheti át oklevelét. A diplomaosztó ünnepség intézetünk életének egyik legfontosabb eseménye, hiszen ezen a napon szembesülünk igazán sokéves munkánk eredményeivel.

Külön szeretném kiemelni, hogy nagyon büszkék vagyunk idei végzőseinkre, hiszen kiváló tanulmányi eredményeik mellett többen igen jelentőset, mi több, kimagaslót tudtak alkotni a tudományok területén is. Eredményeiknek köszönhetően intézetünk diákjai igen előkelő helyezést értek az összegyetemi rangsorban el mind a tudományos munka terén, mind pedig a diákélet szervezésében. Néhányukat név szerint is ki szeretném emelni: Szanyi Istvánt egy németországi nemzetközi konferencián a legjobb előadásáért különdíjban részesítették, Bán Henrietta és Gál Dávid pedig első és második helyezést ért el az Ungvári Nemzeti Egyetem startup-pályázatán, Simon Rita történész végzősünk pedig Prima junior kategóriában a legjobb Kárpát-medencei újságírói díjat vehette át. Külön szeretném megköszönni a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) elnöksége és Bence Norbert elnök egész éves munkáját, akik színesebbé tették nem csak a mi, de az egész egyetem diákságának mindennapjait.

 Kedves Diákok!

Immár befejeződtek az egyetemi éveitek, amelyek során sokat változtatok. Számomra mindig érdekes megfigyelni azokat a folyamatokat, amelyek az életetekben az elmúlt 4–5 évben végbementek. Azt, hogy a félénk gyermekből hogyan alakul ki a magabiztos, jól képzett, az élet kihívásaira felkészült fiatal, aki biztos abban, hogy meg tudja hódítani az egész világot. Örülünk annak, hogy valamennyien eredményesen lediplomáztatok! De nem ez a legfontosabb, hanem a tudás, amit kaptatok, a gondolat, hogy tovább folytassátok tanulmányaitokat, az újszerű gondolkodásmód, amelynek alapjait megkaptátok, s megalapoztátok egy modern ember életútját. Éppen ezért a diploma „birtoklásánál” sokkal fontosabb az, ami az oklevél mögött rejlik – a tudás és az elsajátított készségek és képességek, amelyeket az oktatás/nevelés során megpróbáltunk átadni Önöknek!

Információink szerint már mindenkire vár egy munkahely! Kicsit elszomorít, hogy a többség számára ez valahol külföldön van, de él bennünk a remény, hogy nevelésünk eredményeként sikerült mindannyiukban elültetni a gondolatot, hogy szülőföld fontosságáról, s hogy többen tanulmányaik végeztével itt, Kárpátalján fognak maradni. Ez a remény élteti kicsiny közösségünket! Mindannyiuknak további sikereket kívánok! Ne feledjék, mi mindig visszavárjuk Önöket! Legyenek büszkék a diplomára, amelyet az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán szereztek, ne feledjék, értelmiséginek lenni nem csupán magánügy, hanem közügy, a közösséggel szembeni kötelezettség is egyben!

Ungvár, 2018. július 12.

Kedvelés és feliratkozás: