Színvonalas európai együttműködés

Magyarországi tanulmányúton vettek részt az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék (MTEIT) történelem, illetve nemzetközi tanulmányok szakos hallgatói. A tanári delegáció tagjai közt voltak a „CROSSROADS” Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központ munkatársai is.

A tudományos együttműködés már-már hagyománnyá vált, melyet Kiss Éva tanszékvezetőnek köszönhetnek a diákok. A „CROSSROADS” Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központ igazgatója a színvonalas oktatás mellett lehetőséget biztosít számukra olyan európai felsőoktatási tanintézményekbe is ellátogatni, melyek segítik a diákok tudományos fejlődését.

– Ez a tanulmányút azt a célt szolgálta, hogy a hallgatók megtapasztalják a felsőoktatási intézmények együttműködésének fontosságát a Debreceni és a Nyíregyházi Egyetem között.  Színvonalas előadásokat hallgathattak, melyek a határmentiség társadalmi aspektusairól, továbbá a modern diplomáciai kapcsolatokról és a közép-európai társadalomkutatás új módszereiről szólt – ecsetelte Dr. Kiss Éva professzor.

A diákok kamatoztathatták a tudásukat, hiszen nagyon sok szó esett a határmenti együttműködésről és az európai jogról is. Prof. Dr. Semsei Imre és Dr. Láczay Magdolna, a Debreceni Egyetem munkatársai a felsőoktatási intézmények együttműködésének sajátosságairól beszéltek. Számos tudományos és oktatással kapcsolatos projektet mutattak be, melyek megvalósításánál fő partnerként tekintettek tanszékünkre. Dr. Nagy Andrea, a Nyíregyházai Egyetem Nemzetközi Tanulmányok tanszékvezetője bemutatta intézményüket a kárpátaljai delegációnak, felhívta a diákok figyelmét a cserediákprogramra a két egyetem között, majd interaktív előadást tartott „A nemzetközi szervezetek jogi működése, elsősorban az Európai Unió és a Schengeni határ szabályrendszere” címmel.

Belikánics László, a nemzetközi kapcsolatok szakembere megjegyezte: elengedhetetlen az európai felsőoktatással foglalkozó tanintézményekkel való tudományos együttműködés. Ez az alkalom is ezt támasztja alá, a diákoknak lehetőségük van eszmecserére és új perspektívákra is szert tenni.

 – Ez a harmadik utazásunk május folyamán – jegyezte meg Bence Vivien, harmadik évfolyamos nemzetközi kapcsolatok szakos hallgató. –  Először Budapestre látogattunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre az országos diákkonferenciára, majd Kijevbe, Magyarország Nagykövetségére, most pedig a Debreceni és Nyíregyházai Egyetemre. Ez a tanulmányút különösképp tetszett, hiszen felajánlották, hogy cserediákként három hónapot töltsek el itt, a nemzetközi tanulmányok tanszéken és kamatoztassam az Ungvári Nemzeti Egyetemen szerzett tudásomat. Arra biztatnék minden kedves felvételizőt, leendő nemzetközi tanulmányok és történelem szakos hallgatót, hogy bátran tanuljanak nálunk, az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben, hiszen szülőföldünkön tudunk érvényesülni és színvonalas oktatásban részesülni.

Dolinai Zsuzsanna,

a CROSSROADS kutatóműhely titkára, az MTEIT előadótanára

Kedvelés és feliratkozás: